Nejen o zeměpisné poloze a historii Argentiny mohli žáci, pedagogové, ale i pozvaní
rodiče a senioři besedovat na odloučeném pracovišti ve Starém Bohumíně s panem
inženýrem Zdeňkem Krůtou v úterý 15. října 2019. Pan Zdeněk v Argentině pracoval
a ta se pro něj stala srdeční záležitostí.
A tak se mohli všichni zúčastnění dozvědět například to, jak se v Argentině tráví
neděle, jaké je národní jídlo, nebo něco o nápoji maté. Naučili se také několik
španělských slov a frází, poslechli si argentinskou hymnu a zkusili si zazpívat španělskou píseň v originále.