Žáci SŠ v Ostravě se v loňském roce (září 2020) zapojili do projektu Komenský 2020 – Projekty proměny.

Připojuji část textu, který charakterizuje práci našich žáků:

Protože J.A.Komenský celý svůj život usiloval o “nápravu věcí lidských”, rozhodli jsme

se i my, že svým dílem přispějeme k zlepšení něčeho, co bude v našich silách.

Přestože naše možnosti jsou omezené – většina žáků je na vozíku s různým stupněm

kombinovaného postižení, vymysleli jsme následující projekt – nazvali jsme jej “Park

před školou” a zaregistrovali jsme jej mezi “Projekty proměny”.

Rozhodli jsme se uklízet park před naší školou a přilehlou zastávku MHD. V parku se

nacházelo množství nejrůznějších odpadků, větví apod.

Park jsme pečlivě uklidili, odpadky jsme posbírali do odpadkových pytlů dle druhů a

odnesli do kontejnerů tříděného odpadu. Všichni jsme měli hezký pocit ze společné,

smysluplné práce, jejímž výsledkem bylo zlepšení našeho životního prostředí pro všechny.

Nyní dochází k vyhodnocení projektů a následnému hlasování. Svůj hlas našemu projektu můžete přidat na stránkách:

https://komensky2020.cz/

ten náš ostravský je v rámci SŠ – Park před školou (MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie).