První adventní neděli dne 3. 12. 2017 se kostel v Písku u Jablunkova rozezněl tóny známých
vánočních koled. Skupina Muzikobum tvořena žáky SŠ Slezské diakonie pobočky Český Těšín a
pedagogickými pracovníky zahrála a zazpívala návštěvníkům ranních bohoslužeb. Součásti
představení nechyběla hra na různé druhy netradičních hudebních nástrojů, jako jsou zvonky nebo
činelky. I když bylo vynecháno tradiční bubnování, přesto hudební skupina sklidila veliký ohlas.
Dojezd skupiny na představení podporovalo město Český Těšín, kterému srdečně děkujeme.