V neděli 10. září se v kostele SCEAV v Novém Bohumíně uskutečnila bohoslužba k zahájení nového školního roku v MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie. Pan farář Mgr. Roman Brzezina bohoslužbu slavnostně zahájil v 8:30 hodin ráno a přivítal všechny nové i stálé pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, kterým na konci také požehnal, aby je během školního roku provázel Bůh. Celé kázání bylo zaměřeno na lásku- k sobě samému, k bližnímu svému, k Bohu a také k tomu, že Bůh je láska. Pan farář ukončil tuto velmi zajímavou a poučnou bohoslužbu pozváním na Evangelický den, který se uskuteční v Českém Těšíně 17. září.

BcA.Veronika Petličarovská