Česko-polská divadelní přehlídka

Na půdě MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie proběhlo v úterý 30. dubna společné setkání učitelů a žáků speciálních škol. Do Nového Bohumína zavítali zástupci spřátelené školy Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr. Mikołaja Witczaka, aby zde představili svůj divadelní um a zápal pro dramatickou tvorbu. Přichystáno měli folklórní pojednání o zásadních etapách lidského života a s nimi spojenými tradičními hodnotami, samozřejmě v dobových krojích a s tematickými kulisami. Pozadu však nezůstali ani naši žáci – mladší zatancovali a přednesli básničky, starší zahráli obecně známou bajku o rybáři a zlaté rybce, taktéž s vlastnoručně vyrobenými rekvizitami a kostýmy. Česko-polské dopoledne bylo zakončeno zpěvem lidových písní v českém i polském jazyce a příslibem utužování mezinárodního přátelství a brzkého znovu shledání.

Mgr.Eva Štellarová

Foto: Bc.Eva Sikorová