8.11. 2018 – Den otevřených dveří v MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie odloučené pracoviště Nový Bohumín, Nerudova – V rámci Dne otevřených dveří jsme hosty a veřejnost seznámili s metodami výuky a speciálními pomůckami, které využíváme při výuce v mateřské a základní škole speciální. Učitelky měly připravené ukázkové hodiny s žáky. Pracovnice Salome prezentovaly služby, které poskytují v rámci Sociálně aktivizační služby, Terapie O.T.A , Odlehčovací služby a Rané péče. Byli jsme potěšeni, že akce se zúčastnila vedoucí odboru školství paní Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí sociálního odboru pan Bc. Daniel Ucháč, delegace ze Speciální školy z přátelského města Grodków (Polsko) s ředitelkou mgr. Elżbietou Galus, učitelky základních škol z Bohumína a návštěvníci z řad veřejnosti.