Od pondělí 2. listopadu museli naši žáci praktické školy jednoleté a dvouleté opět zůstat doma.

Protože každý z našich žáků má své specifické potřeby, je distanční výuka velmi různorodá. Využíváme všech dostupných způsobů jak studenty kontaktovat. Nejčastěji prostřednictvím mailů, telefonátu nebo videohovoru. Stále aktuální je i facebooková skupina, kde si žáci můžou navzájem radit, nebo se povzbudit. Učitelky i asistentky pedagoga denně tvoří nové výukové materiály, pracovní listy, vyhledávají výukové online programy, nebo nahrávají videa šité našim žákům na míru.

I když distanční forma vzdělávání nikdy nemůže nahradit přítomnost žáků ve škole, myslíme si, že má smysl. Důkazem nám můžou být krásné fotografie se splněnými úkoly, které nám žáci zasílají, nebo poděkování opatrovníků, že s úkoly plyne den příjemněji a je smysluplně naplněný.

Přejeme všem v tomto náročném období hodně zdraví a trpělivosti.