Vyučování na dálku rehabilitační třída Karviná

Někteří rodiče žáků rehabilitačních tříd přijali distanční formu vyučování a sami se zapojili do vzdělávacího procesu. My se snažíme rodičům zasílat pracovní listy k výtvarné či pracovní výchově a rodiče po splnění úkolu zasílají fotky žáků, jak pracovali. Děkujeme rodičům.