Na středu 24. října 2018 se žáci základní a střední školy ve Starém Bohumíně při MŠ, ZŠ a SŠ
Slezské diakonie těšili právem. Tento den měli slíbenou ukázku pouštění netradičních draků, které
má ve své sbírce pan Bernard Adamecki.
Počátek týdne s bezvětřím i následný vítr s deštěm v úterý a ještě i ve středu ráno spíše svědčil
o tom, že tato akce neproběhne. O to větší byla radost, když okolo deváté hodiny přestalo pršet
a dokonce vysvitlo sluníčko. Jen ten pořádný vítr zůstal, a tak se mohli všichni odebrat na
prostranství u řeky Odry a přehlídka mohla začít. Na obloze se postupně objevovali draci různých
tvarů a velikostí, od akrobatických přes tažné či komorové. A že není vůbec jednoduché pouštět
a udržet tyto draky, si pak mohli vyzkoušet i žáci sami.
Na ty pak čekala ještě jedna událost. Stalo se již tradicí, že žáci ze Starého Bohumína chodí
na konci měsíce října pomyslně zamykat řeku Odru. Se symbolicky vyrobenými klíči a za přednesu
básničky ji tak připravili na zimu.
A pokud někdo zahlédl kroužit draky v pátek 26. října nad Novým Bohumínem, ano, byli to opět
oni. To proto, aby ani žáci pobočky v Novém Bohumíně při MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie nepřišli  o tuto nádhernou podívanou zkrátka.