Dne 24.9.2019 proběhla na naší pobočce v Karviné exkurze studentek Střední Pedagogické školy. Studentky se seznámily s průběhem výuky a se způsobem vzdělávání žáků se středním a středně těžkým postižením. Exkurze byla pro studentky velice obohacující, neboť většina z nich se s touto problematikou v praxi setkala úplně poprvé.