Žáci obou tříd ZŠ a děti z MŠ odloučeného pracoviště Bohumín vyrazili na hodinu s prvky muzikoterapie, kterou si pro žáky a děti připravila paní učitelka hudební výchovy ze ZŠ Masarykova v Bohumíně. Všichni s pomocí pedagogů zvládli techniku hry a dobře se bavili.