I v naší škole se snažíme jít s dobou a zajišťovat našim žákům kvalitní pomůcky do výuky.  Podařilo se nám pořídit několik  ipodů, které využíváme také v rehabilitačních třídách. Doposud  jsme  pracovali na dotykových monitorech počítačů, ale vzhledem k různým typům postižení a zdravotním omezení  je nemohli využívat všichni. Práce s ipody je mnohem pohodlnější, protože žáci mohou sedět u stolu a pracovat, je to pro ně fyzicky mnohem dostupnější. Někteří pracují zcela sami jen s dohledem pedagoga, jiní s jeho menší  či větší pomocí. Na ipodech máme nové, moderní programy, které jsou jak výukové tak také svou formou zábavné, aby nás práce na nich bavila. Je radost sledovat žáky, jak si leckdy sami umí poradit, jak je těší, když splní dané úkoly, když se posunou do dalšího „levelu“. Kde kdo by si mohl myslet, že tyto pomůcky nejsou příliš vhodné a využitelné pro naši cílovou skupinu, ale opak je pravdou!