Jana Amose Komenského všichni dobře známe. Abychom jej ale představili i dětem z naší mateřské školy, připravili jsme pro ně různé aktivity. Děti se dívaly na video, poznávaly a přiřazovaly obrázky, vykreslovaly si omalovánky. I když bylo trochu náročné takto malým dětem Komenského přiblížit, zvolené činnosti děti bavily a něco si z nich odnesly.