Čas radosti, veselosti jsme mohli společně prožít během třetí adventní neděle v evangelickém kostele v Albrechticích. V rámci bohoslužby vystoupili se svým programem žáci střední školy z pobočky v Karviné. Betlémská hvězda jim svítila na cestu, zpěvem a hrou na hudební nástroje potěšili nejen své příbuzné a zaměstnance školy. Studenti si mohli vychutnat i vystoupení dětí místního sboru, zvuk kostelních varhan, společný zpěv se sborem a poslech křesťanské skupiny LiftUp. Poutavým příběhem nám pan pastor Jiří Kaleta připomněl, že Vánoce nejsou o luxusu a drahých dárcích, ale o oslavě narození Ježíše, našeho spasitele. Krásným a dojemným momentem bylo poděkování, kterého se nám dostalo od rodičů žáků. Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a požehnání do nového roku 2020.