Dnešním dnem, tedy čtvrtkem 3. 10. 2019, začaly naše dvě třídy SŠ VII a VIII s novou činností – nácvikem country tanců. Aktivitu vymyslela a bude vést naše dobrovolnice z Německa Antonie Reiners, která má již zkušenosti ze své vlasti, kde cvičila
na prázdninovém táboře tyto tance s dětmi. Žáci na vozíčcích si také přišli na své – za svěží hudby jsme za smíchu a výskotu rozveselených žáků defilovali kolem tělocvičny.
Jsme Antonii vděčni za tento nový impuls jak pro naše žáky, tak i pro nás, personál.
Pěkně jsme si zacvičili, pobavili se a už teď se těšíme na pokračování.