V úterý 14. ledna 2020 se ve velkém sále Hotelu a restaurace Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně konal Novoroční koncert O radosti, který organizovala MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Bohumín.

Program byl bohatý. Na úvodní slovo 1. zástupkyně ředitelky Mgr. Dagmar Siudové navázali žáci hudební ukázkou z opery Louskáček P. I. Čajkovského. Poté začalo hudebně divadelní pásmo Proč je na nebi duha. Představili se v něm žáci naší školy ze Starého a Nového Bohumína se svými třídními učiteli a asistenty pedagogů. Společným symbolem všech vystoupení byla Noemova archa. Zazněly písně Je tu liják, Pluje, pluje loď, která nám připomněla příběh Noemovy rodiny a potopy světa.  Sváteční promluvu přednesl Mgr. Roman Brzezina, pastor SCEAV v Bohumíně. Následovala vystoupení hostů, žáků ZUŠ Bohumín a Hudecké muziky s lidovými písněmi. Závěrečné slovo pronesla Ing. Alena Skotnicová, vedoucí odloučeného pracoviště ve Starém Bohumíně. Na závěr si všichni účinkující, diváci a hosté společně zazpívali píseň Den přeslavný jest k nám přišel.

Děkujeme vzácným hostům, kteří nás svou přítomnosti podpořili, Mgr. Pavle Skokanové z odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Bohumín, paní ředitelce MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Mgr. Zuzaně Filipkové, Ph.D., paní ředitelce Dětského domova bl. Marie Antoníny Kratochvílové z Řepiště Mgr. Renátě Filatové, emeritnímu pastorovi SCEAV Mgr. Janu Cieślarovi, náměstkyni pro sociální práci Slezské diakonie Mgr. Ing. Romaně Bélové, řediteli MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Krnov Mgr. Ing. Petru Chromčákovi. Dále pak děkujeme kolegům z odloučených pracovišť naší školy z Ostravy, Karviné, Českého Těšína.

Velký dík patří Hudecké muzice pod vedením Mgr. Barbory Kachlové a žákům ZUŠ, paní Mgr. Renátě Fochlerové a jejímu kytarovému souboru, panu Bc. Marku Schneiderovi a Mgr. Michaelu Skotnicovi za hudební doprovod, vedení a celému kolektivu Hotelu a restaurace Pod Zeleným dubem.

V neposlední řadě patří poděkování Městu Bohumín za finanční příspěvek, díky kterému se mohla akce uskutečnit.

Na závěr, jako přání za nás všechny, bych zmínila slova společné písně:

„Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.“

Bc. Lenka Gabzdylová