Dne 10. 1. 2019 se uskutečnil tradiční Novoroční koncert Mateřské školy, základní školy a střední školy Slezské diakonie. Tento rok v Ostravě. Koncert se odehrával v  přívětivém, bezbariérovém prostoru modlitebny Církve bratrské na ulici 28. října. V zaplněné modlitebně jsme mohli vidět hosty, kteří přijali naše pozvání. Velmi si vážíme účasti náměstka primátora města Ostravy, pan Ing. Zbyňka Pražáka Ph.D.

V první části koncertu žáci naší školy spolu s učiteli a asistenty pedagoga scénicky ztvárnili starodávný příběh o dobytí města Jericha. Důstojně kráčeli za znění dramatické hudby v dobovém oblečení vojevůdce, kněží a vojáků v zástupu před zraky diváků. V závěru příběhu padly hradby města a sálem se nesl vítězný křik, posléze i vítězná píseň za doprovodu kytary a houslí.

Po vystoupení žáků jsme si poslechli inspirativní duchovní slovo z úst pana faráře SCEAV Pavla Tasky doplněné ilustrativními obrázky promítanými na stěnu. Zaznělo, že osobní vztah s Bohem je pro nás životně důležitý.

V závěrečné části koncertu  pod vedením paní MDDr. Lucie Šupíkové vystoupilo instrumentálně-vokální rodinné seskupení z Havířova Okteto, které dotvořilo příjemnou novoroční atmosféru.