Rádi bychom poděkovali  společnosti  ArcelorMittal  Ostrava  a.s. za sponzorský dar.  Z těchto peněz jsme zakoupili  terapeutickou relaxační květinu.  Pomůcky tohoto typu jsou finančně náročnější, jako škola bychom si je nemohli dovolit pořídit. Naše škola vzdělává děti  a žáky s tělesným i mentálním postižením širšího věkového rozpětí..  Pomůcka je plně využívána  všemi  věkovými  kategoriemi. Má mnohostranné využití, plní  funkci  jak relaxační, tak terapeutickou.

Ještě jednou díky!