Základní potřebou každého z nás je potřeba oboustranné vzájemné komunikace.  V případě, že není možná verbální komunikace, je důležité nastavit náhradní komunikační systém. Takto to provádíme i my na SŠ například při přípravě na závěrečné zkoušky s dívkou, která „znak do řeči“ využívá. Komunikace pomocí jednoduchých gest, která vycházejí z MAKATONU je určená pro všechny, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí – dětí s MP, PAS, s těžkou vývojovou dysfázií atp. Gesta mají tu výhodu, že jsou vždy „po ruce“ a jde jimi sdělit nejzákladnější lidské potřeby. Gesto podpořené vizuálně má větší pamětní stopu, vede k aktivizaci dítěte (žáka) a neposlední řadě podporuje rozvoj verbální komunikace.  Proto jsme v našem programu vytvořily i doprovodné obrázky (kartičky) ke gestům v různých kategoriích – např. „Jídlo“ a „Ovoce a zelenina“, jelikož se závěrečné zkoušky týkají mj. přípravy přípravy pokrmů. (viz fotogalerie)

ovoce a zelenina 3
ovoce a zelenina 2
ovoce a zelenina 1
jídlo a pití 5
jídlo a pití 3
jídlo a pití 2
jídlo a pití 4
jídlo a pití 6