„ Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost“.   J.A.Komenský

V letošním roce si připomínáme výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. Žáci ŽS speciální odloučeného pracoviště Karviná se rovněž zapojili do tohoto projektu. Společně jsme pracovali s obsahem citátu J.A.Komenského „ Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost“.  Výsledkem našeho snažení je panel s fotografiemi našich žáků při různých školních výukových aktivitách. Panel zdobí společný prostor našeho pracoviště. V průběhu celého školního roku nás bude provázet odkaz J. A Komenského, který se bude prolínat výukou.

Renáta   Zapletalová