Od června do prosince roku 2017 žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie pobočky v Českém Těšíně poznávali své město a okolí v rámci projektu. Poznali mnoho různých míst. Prohlédli si nově zrekonstruovaný Archeopark v Chotěbuzi a rovněž obdivovali různé druhy ryb v akváriích Rybího domu. Nechyběla ani návštěva Těšínského  divadla, kde žáci měli možnost zhlédnout známou divadelní hru – Ferdu Mravence. Dále poznávali bohatou architekturu a historii samotného města Český Těšín. A v neposlední řadě i bohatství řemesel města a okolí. Tento projekt byl štědře sponzorován Městem Český Těšín. Bez finanční podpory by se jen stěží mohli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zúčastnit projektu v plné míře. Finanční příspěvek města tak obohatil naše žáky o mnoho vědomosti a zážitků. Z celého srdce děkujeme Městu Český Těšín.

Žáci a zaměstnanci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně