Začal nový školní školní rok. V neděli 8. září 2019 jsme se společně sešli v evangelickém kostele v Novém Bohumíně, kde náš farář Mgr. Roman Brzezina popřál všem žákům, pedagogickým pracovníkům  a provozním zaměstnancům, rodičům žáků  školy SD mnoho sil, pedagogického umu      a šťastných chvil prožitých v našich všech třídách. Společně jsme zavzpomínali  na prázdniny, zazpívali  a na závěr slavnostní bohoslužby farář všem požehnal.

Miriam Viciaňová