Paní učitelka Ďurišová po domluvě s MŠ Sluníčko z Karviné zorganizovala setkání  dětí  a žáků , které jsme nazvali Mini olympiáda.  Paní učitelky a děti  MŠ  Sluníčko se zajímají o našeho žáka Páťu, vytvořili společně projekt na podporu Patrika. Děti pro něj nakreslily obrázky Mimoňů, je to Páťova oblíbená postavička. My jsme pro ně připravili několik úkolů i trochu zábavy. Nejprve je provedla naše vedoucí   PhDr. Mgr.  Kriegelová  po celém pracovišti, pak už přišel čas na hry. Děti sestavovaly sněhuláky z papíru, svedly kuličkovou sněhovou bitvu, třídily barevné koule, chodily po senzomotorickém chodníčku, vyzkoušely si chůzi na chůdách, skákaly na trampolíně Kopretina,… Za každý úkol dostaly razítko na medaili, které jsme jim rozdali hned po příchodu k nám a také si za odměnu vybraly po každém úkolu nějakou sladkost. Po ukončení her dostali všichni zúčastnění diplomy a drobné odměny. Těšíme se na další setkání, které se uskuteční v jarních měsících u nás na zahradě.