V pátek 29. března  nás opět navštívily děti a paní učitelky MŠ Sluníčko v Karviné. Toto setkání  navazovalo na první návštěvu, kdy se děti z MŠ přišly seznámit s Páťou. Rozhodly  se totiž uspořádat sbírku  na podporu  Páťovy  rehabilitace . Paní učitelka společně s dětmi předali  nasbíranou finanční částku rodičům Patrika. Děti ze školky nacvičily krátký program, složený s písniček a básniček.
Vzájemně jsme se dohodli na příštím setkání , které by se uskutečnilo ve venkovních prostorách naší školy.