Dne 20. února 2018 se na SŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně  konal již tradiční „Den otevřených dveří“. Od osmi hodin měli zájemci z řad široké veřejnosti, rodičů i budoucích studentů možnost nahlédnout do výuky a výukových prostor studentů střední školy praktické.

 

Škola si pro ně připravila ukázku výukových pomůcek, materiálů, žákovských prací a prezentaci fotografií. Zajímavým zpestřením bylo to, že si návštěvníci mohli vyzkoušet v praxi všechny vystavené pomůcky.

 

Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla kavárna pro rodiče a hosty, která byla otevřena od 13:30 do 16:00. Ve „valentýnsky“ vyzdobené kavárně si návštěvníci mohli v poklidu sednout a žáci střední školy spolu s pedagogickými pracovníky je obsloužili. V nabídce nechyběly samozřejmě káva a čaj v několika variacích a sladké zákusky, pečené s láskou studenty střední školy a žáky základní školy.

 

Kavárnu zahájila zástupkyně ředitelky p. Irena Čechová, která všechny přítomné přivítala a přiblížila jim program kavárny. V rámci kulturního programu měli hosté možnost vidět studenty střední školy, žáky základní školy i děti z mateřské školy z pobočky v Českém Těšíně, zkrátka všechny, kteří se ve škole vzdělávají napříč výukovými stupni. Nejprve vystoupila hudební skupina MUZIKOBUM tvořená žáky střední školy, dále se pěvecky prezentovala i skupina žáků ze základní školy a na konec sólo zazpívala dívenka ze školky. Odpolední program žáků završilo pěvecké vystoupení talentované učitelky z mateřské školy.

 

Všichni vystupující byli odměněni obrovským potleskem, který byl zaslouženou odměnou za neskutečně profesionální výkon a píli, kterou vložili do tréninků programu.

 

Tímto srdečně zdravíme všechny, kteří nás navštívili, a ostatní, kteří přijít nestihli, mají možnost zase příští rok.

 

Napsala: Mgr. Eva Retmaniaková