Od tohoto školního roku se obě třídy střední školy v Ostravě nacházejí na nové adrese. Tou se stala budova na ulici Štramberské č. 47. Praktická škola jednoletá i Praktická škola dvouletá má své prostory v její přízemní části se samostatným vchodem, k dispozici je i přilehlé parkoviště. Kromě tříd, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, mají žáci k dispozici jídelnu, snoezelen, prostorné šatny a hygienické prostory. V budově sídlí také Slezská diakonie, jejíž středisko RÚT, které se zabývá sociální rehabilitací, mohou využívat také naši žáci SŠ.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením nelze zatím realizovat Den otevřených dveří, a proto Vás všechny zveme k prohlídce naší školy alespoň formou fotografií.