21.12.2020 jsme společně s paní asistentkou Ivetou Kneblíkovou naštívily útulek pro opuštěné psy. ,,Útulek pro psy“ www.facebook.com/PsiUtulekBohumin sídlící v Bohumíně-Šunychlu. Naše cesta měla za cíl předat dary ze sbírky žáků, studentů, zákonných zástupců a zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie odloučené pracoviště Bohumín.

V útulku nás přivítal pan Biernat, který zde pečuje o své svěřence. Předaly jsme několik drobností, jako deky, hračku, pamlsky a předně pět pytlů granulí.

Tímto bychom chtěly poděkovat všem, kteří v loňském roce do sbírky pro psí útulek přispěli.

Bc. Kateřina Barcuchová