Vánoční besídka s rodiči – V pondělí 17.12.2018 vypukla naše dlouho připravovaná Vánoční besídka pro rodiče a další blízké.V předvánočním čase žáci MŠ a ZŠ odloučené pracoviště Nový Bohumín secvičili pro rodiče Vánoční příběh o narození Krista. Do vystoupení byly zahrnuty rovněž koledy a básničky. Děti a žáci se velice snažili, protože věděli, že se jejich maminky, tatínkové, babičky, sourozenci a další dívají. Dětem a žákům se tento program moc povedl, dobu občerstvení zpříjemnil hrou na klavír Ing. Rusek, varhaník ze Starého Bohumína. Diváci odcházeli s úsměvem na tváři. U této příležitosti jsme také vystavili naše vánoční výrobky.