Dne 12. prosince ve 12 hodin odpoledne se ve Starém Bohumíně v kostele narození Panny Marie konala vánoční besídka. Toto vystoupení žáků odloučeného pracoviště ZŠ a SŠ Starého Bohumína bylo vedeno Ing. Alenou Skotnicovou a bylo nazváno ,,Vánoční ťukání- Ťukáme teď na dveře, snad nám někdo otevře“. Zapojeni byli všichni pracovníci, kteří přispěli k nejen hojné účasti, ale také nalazení všech hostů na vánoční atmosféru, která poté pokračovala ve škole s rodiči a žáky. Koledy se společně zpívaly nejen v kostele při vánočním pásmu, ale také při společném večírku na závěr besídky, kde bylo nachystáno také pohoštění.