Poslední školní den roku 2019 čekalo na děti v Mateřské škole speciální překvapení. Rozsvícený vánoční stromeček a pod ním spousta dárků. Tváře dětí se rozzářily a bylo v nich vidět očekávání. Postupně jsme rozbalovali jednotlivé dárečky. Začali jsme od těch nejmenších krabiček a krabic. Děti dostaly didaktické hry, hračky a spoustu potřeb na společné tvoření v MŠ.

Poslední krabice, ta největší, nám zůstala až nakonec. Společnými silami děti roztrhaly balící papír a byly moc zvědavé, co se skrývá uvnitř. Po nahlédnutí do té veliké, zajímavé krabice se objevila první deska Zrcadlové krychle – stavebnice s optickými klamy. Postupně jsme vybalili všech 6 dílů s různými typy zrcadel. Díly jsou velmi lehké a dětem se s nimi dobře manipuluje. Nejprve jsme prozkoumali každý díl zvlášť a sledovali jsme v nich deformace obrazu v jednotlivých zrcadlech. Bylo to velmi zábavné.

Poté jsme začali jednotlivé díly skládat do sebe. Před dokončením velké krychle se děti různě střídaly a schovávaly se doprostřed. Nakonec jsme krychli dokončili a pokračovali jsme v pozorování sebe samých v zrcadlech. Obličeje se v nich jeví jako úzké, široké nebo dokonce vzhůru nohama. Pro děti je stavebnice nejen zdrojem zábavy, ale slouží také jako možnost poznání základních konceptů fyziky.

Stavebnice se dá rozložit a skládat do plochy na zemi, postavit ke stěně jako část zdi, sestavit krychli nebo zkoumat každý jednotlivý díl zvlášť. Uspokojuje dětskou zvědavost, jejich touhu objevovat a naplňuje jejich zájem o dívání se do zrcadel.

Stavebnice byla zakoupena z finanční podpory města Bohumína.  Chtěli bychom tímto městu Bohumín poděkovat za podporu a vstřícnost, kterou věnuje nejen naší MŠ, ale také pracovištím ZŠS Slezské diakonie.

Bc. Lenka Gabzdylová