Velikonoční setkání se seniory
Ještě dříve, než se žáci SŠ ve Starém Bohumíně rozešli na velikonoční prázdniny, čekala je jedna
milá povinnost. V úterý 27. března přivítali jako hosty seniory bydlící v domě, ve kterém
se nachází škola. K tomuto pravidelnému velikonočnímu setkání dochází již několik let, stalo
se už vlastně tradicí.
Žáci si pro seniory připravili krátký program, ve kterém zazněly básně o jaru a prvky
muzikoterapie. O křesťanském významu Velikonoc pak hovořil pan farář Brzezina. Tato zvěst
o radosti a naději byla zakončena společným zpěvem písně. Došlo i na výrobu papírových
beránků, na vzájemné rozhovory a vzpomínky. V závěru si pak všichni mohli zazpívat
za doprovodu houslí a kláves několik lidových písní. A to vše při slavnostně vyzdobených stolech
s mnohými dobrotami, na jejichž přípravě měli zásluhu nejen pedagogičtí pracovníci, ale i žáci SŠ.Ti se jako hostitelé osvědčili na výbornou.