Žáci střední školy z pobočky v Karviné se již tradičně před Velikonocemi sešli u pečeného beránka. Společně s panem pastorem Kaletou jsme si připomněli pravý význam Velikonoc. Paní asistentka Danka připravila příběh o malíři, který zkazil svůj obraz černou barvou, což nám mělo připomenout, že lidé nejsou neomylní a často se dopouštějí hříchů. Naštěstí víme, že Pán Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých za nás všechny, a pokud jej pustíme do našich srdcí, může nám být odpuštěno. Abychom si tuto významnou událost zapamatovali, každý dostal malý křížek ze dřeva. Do velikonoční atmosféry jsme se naladili zpěvem křesťanských písní a ochutnáním pečeného beránka.