V polovině listopadu proběhlo vyhodnocení ekologické soutěže „ Srdce“ ve všech třídách bohumínské pobočky. Hodnocení proběhlo ve dvou kategoriích, srdce z přírodnin a srdce z ekologického odpadu.

I.kategorie –  srdce z přírodnin: 1. třída p. uč.Alenka Skotnicová

  1.      SŠ III.dobrovolnice +Adriana Štosová
  2.     SŠ VII. Iveta Kneblíková + Petra Janšová

II.kategorie – srdce z ekologického odpadu: 1. SŠ  V.p  .uč.Zlotá

  1.       SŠ III. dobrovolnice + Adriana Štosová

3 .SŠ VII. Iveta Kneblíková