Dne 9. 5. 2019 naši pobočku SŠ Český Těšín navštívili senioři z Charity Český Těšín. S žáky jsme připravili krátký program a malé občerstvení. Na oplátku nám návštěva zazpívala několik písniček za doprovodu akordeonu. Na závěr jsme předvedli ukázku relaxace s prvky muzikoterapie, do které se návštěva velmi ochotně zapojila. Vyskytl se jen jeden „problém“ – počítali jsme, že přijde 10 lidí a nakonec se jich sešlo 22. Protože naše první setkání se seniory z Charity ČT, kdy se uskutečnilo společné adventní zpívání, mělo velký úspěch a dobrá pověst se šíří rychle …