Stalo se již tradicí, že se na odloučeném pracovišti MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie ve Starém Bohumíně začátkem června sejdou dohromady pedagogové, žáci a jejich rodiče na Zahradní slavnosti.

Ta se tentokrát konala v pátek 7. června 2019 a přes počáteční nepřízeň počasí byla přesunuta do prostor školy. Ani vytrvalý déšť nezabránil radostné atmosféře, kterou zpříjemnili nejprve svým tanečním, ale i sólovým vystoupením žáci školní družiny. Do zpívání oblíbených písní se pak zapojili úplně všichni zúčastněni nejen svými hlasy, ale také doprovodem na různé rytmické nástroje.

Během Zahradní slavnosti bylo k vidění drobné zvířectvo, žáci i hosté mohli využít nabídky kadeřnických služeb, které zajišťovaly žákyně SOŠ Bohumín pod vedením paní učitelky odborného výcviku.  Hasičský záchranný sbor města Bohumína předvedl přímo na náměstí před školou ukázku hasičské techniky. Dvě požární auta s vysunutým žebříkem tak přilákala pozornost nejen účastníků Zahradní slavnosti, ale i místních obyvatel.

A protože počáteční déšť s mraky vystřídalo na obloze sluníčko, došlo i na opékání párků v prostorách za školou.  Společně prožité dopoledne bylo zakončeno tanečním vystoupením bývalého žáka a závěrečnou písní Není nutno.

Poděkování patří městu Bohumín, které MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie přispělo na Zahradní slavnost dotací.