Čas adventu  je časem zastavení, zamyšlení, setkávání, rozjímání. Je to víc než kdy jindy čas tradic, vzpomínek a  společných chvil. I ve škole dodržujeme tradice, povídáme si o nich, vyprávíme si vánoční příběhy. Na společně nazdobeném adventním věnci nám hoří již druhá svíčka. Přišel čas zdobení vánočního stromu. Sešli jsme se v naší třídě k jeho  zdobení. Každý z žáků se nějak podílel. Někteří věšeli ozdoby, jiní podávali, ostatní poslouchali vánoční koledy.
Společně jsme si dopoledne užili.
Renáta Zapletalová