priloha_910266195_0_Dodatečné informace pro školy a školská zařízení 24.5.2021