priloha_915903456_0_Informace pro školy a školská zařízení 7.6_ final