Odloučené pracoviště Český Těšín

Mateřská škola Český Těšín, Třanovského 10

 

Mateřská škola v Českém Těšíně se nachází na ulici Třanovského 1758/10, v budově Lydie, která náleží Slezské diakonii. Naše mateřská škola má k dispozici 1 patro, kde se nachází jedna třída, sociální zázemí, herna a kuchyňka. Třída je přizpůsobena výukovým požadavkům školy. Výuku vede třídní učitelka, která spolupracuje s asistentkou pedagoga.

 

 • Učitel/ka MŠ: Bc. Zdeňka Goryczková
 • Asistent/ka pedagoga: Libuša Bojko, Mgr. Karolína Vašourková
 • E-mail: z.goryczkova@skolasd.eu

Základní škola speciální, Třanovského 10

Těšínské pracoviště základní školy se nachází na alokovaném pracovišti v Českém Těšíně na ul. Třanovského 1758/10, v budově Slezské diakonie. Škola má k dispozici 1 patro, kde jsou dvě třídy, sociální zázemí, herna a kuchyňka. Třídy jsou vybaveny speciálním nábytkem a didaktickými pomůckami pro žáky s mentálním postižením, s kombinovaným postižením, pro žáky s diagnózou autismu a poruchami autistického spektra. V areálu školy mají žáci k dispozici zahradu, pro pohybovou a tělesnou výchovu. Zahrada se také využívá pro pořádání různých školních akcí. 

Třída: ZŠ ČT III.

 • Třídní učitel/ka:  Ing. Hana Hudečková
 • Asistent/ka pedagoga:  Janina Malyjurek, Lenka Reiserová
 • E-mail: h.hudeckova@skolasd.eu

Třída: ZŠ ČT IV.

 • Třídní učitel/ka: Bc. Lucie Paprskářová
 • Asistent/ka pedagoga:  Bc. Alena Sztefková, Halina Kaletová
 • E-mail: l.paprskarova@skolasd.eu

Školní družina

 • Vychovatelka: Bc. Alena Sztefková
 • Asistent/ka pedagoga:  Bc. Vendula Ciencialová, Janina Malyjurek, Halina Kaletová, Lenka Reiserová
 • E-mail: a.sztefkova@skolasd.eu

Střední škola Český Těšín, Dukelská 2096/5a

 

Střední škola v Českém Těšíně se nachází na ul. Dukelská 2096/5a, kde se nachází hlavní sídlo a vedení školy. Diakonické a vzdělávací centrum, do něhož byla střední škola přestěhována, bylo vybudováno za finanční podpory Evropské unie, a dále je v něm možno nalézt mimo jiné chráněné bydlení, knihovnu, studovnu a muzeum Slezské diakonie. Praktická cvičení pro žáky jsou zajištěná formou terapeutických a arteterpeutických činností v terapeutických dílnách SD a v rámci školní zahrady skleník, jež se stále nachází na ul. Frýdecké.

Třída: SŠ ČT I.

 • Třídní učitel/ka: Mgr. Jolanta Sodzawiczná
 • Asistent/ka pedagoga:  Anežka Pawelková, Mariana Stryjová
 • E-mail: j.sodzawiczna@skolasd.eu
 • Obor: Praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá

Třída: SŠ ČT II.

 • Třídní učitel/ka: Mgr. Jana Žeravová
 • Asistent/ka pedagoga: Bc. Linda Loter, Nikola Adámková
 • E-mail: j.zeravova@skolasd.eu
 • Obor: Praktická škola jednoletá,Praktická škola dvouletá

     .

Vedoucí odloučeného pracoviště Třanovského 10: Ing. Hana Hudečková
Vedoucí pracoviště Dukelská 2096/5a: Mgr. Jolanta Sodzawiczna

 obrázek spod stránky