Odloučené pracoviště Karviná

Mateřská škola Karviná

Karvinská mateřská škola sídlí v budově, která je majetkem školy, na adrese Horova 654. Máme zde jednu třídu s vlastní relaxační místností. Děti mají dostatečné množství pomůcek, které napomáhají k jejich rozvoji. V mateřské škole působí dva pedagogičtí pracovníci: učitelka a asistentka pedagoga. Veškeré prostory mateřské školy jsou ve výborných podmínkách. Všechny pracoviště mají dostatek pomůcek, hraček, knih, kompenzačních a speciálních pomůcek pro děti, které učitelky v průběhu roku pravidelně doplňují a obměňují, aby vyhovovaly všem požadavkům dětí i pedagogů. 

 

 • Učitel/ka MŠ: Mgr. Martina Pešatová
 • Asistent/ka pedagoga: Marie Smilovská
 • E-mail: m.pesatova@skolasd.eu

Základní škola speciální

Odloučené pracoviště Karviná má své třídy v budově, která je v majetku školy. V budově jsou i dvě třídy základní školy. Vzděláváme zde děti s těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem, a to dle vzdělávacího programu ŠVP s názvem Škola pro život. 

 

Třída: ZŠ KA V.

 • Třídní učitel/ka: PhDr. Mgr. Helena Kriegelová
 • Asistent/ka pedagoga: Alžběta Rylková, Veronika Žofčinová
 • E-mail: h.kriegelova@skolasd.eu

Třída: ZŠ KA VI.

 • Třídní učitel/ka: Mgr. Markéta Ďurišová
 • Asistent/ka pedagoga: Renáta Zapletalová, Eva Svobodová
 • E-mail: m.durisova@skolasd.eu

Školní družina

Třída: ZŠ KA VI.

 • Vychovatelka: Daniela Ciencialová
 • Asistent/ka pedagoga: Renáta Zapletalová, Alžběta Rylková, Veronika Žofčínová
 • E-mail: d.ciencialova@skolasd.eu

Střední škola Karviná

Odloučené pracoviště Karviná má všechny své třídy ve vlastní budově na ul. Horova v Karviné. V těchto prostorách se nachází i dvě třídy střední školy. Vzděláváme žáky s lehkým mentalním postižením v kombinaci s dalšimi postiženími, žáky se středně těžkým mentálním postižením, žáky s těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem.

Třída: SŠ KA IV.

 • Třídní učitel/ka: Mgr. Lenka Waloszková
 • Asistent/ka pedagoga:  Daniela Ciencialová, Renáta Šírová
 • E-mail: l.waloszkova@skolasd.eu
 • Obor: Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

 

 

     Třída: SŠ KA

 

 • Třídní učitel/ka: Mgr. Anna Jursová
 • Asistentka pedagoga: Karin Bombarová
 • E-mail: a.jursova@skolasd.eu
 • Obor: Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

Vedoucí odloučeného pracoviště: PhDr. Mgr. Helena Kriegelová

 obrázek spod stránky