Nabízíme víc než jenom učení

Škola Slezské diakonie, již od svého vzniku roku 2000, poskytuje vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Vzdělávání je uskutečňováno v mateřských , základních a středních školách v městech Český Těšín, Karviná, Bohumín a Ostrava.

Předností škol Slezské diakonie je především individuální přístup k žákům s pomocí moderních výukových metod. Vytváříme rodinnou a klidnou atmosféru ve třídách. Pracujeme na základě křesťanských hodnot.

CANISTERAPIE

Pod pojmem canisterapie si můžeme představit léčebnou metodu, která spočívá v kontaktu člověka a pejska. Člověku může prospět nejen dotek, ale také vnímání klidné psí povahy, což dokáže působit relaxačně.

ARTETERAPIE

Arteterapie je metodou léčebné pedagogiky zaměřenou na léčení a rehabilitaci prostřednictvím různých výtvarných aktivit.

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je taktéž metodou léčebné pedagogiky, kdy prostředkem léčby je hudba.

SNOEZELEN

Principem konceptu Snoezelen je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační , poznávací a interakční.

HALOTERAPIE

Haloterapie je rehabilitační způsob léčby řady onemocnění, a to převážně dýchacích potíží. Jako účinnou látku využívá sůl.

 obrázek spod stránky