Nabízíme víc než jenom učení

CANISTERAPIE

Pod pojmem canisterapie si můžeme představit léčebnou metodu, která spočívá v kontaktu člověka a pejska. Člověku může prospět nejen dotek, ale také vnímání klidné psí povahy, což dokáže působit relaxačně.

ARTETERAPIE

Arteterapie je metodou léčebné pedagogiky zaměřenou na léčení a rehabilitaci prostřednictvím různých výtvarných aktivit.

 

 

MUZIKOTERAPIEE

Muzikoterapie je taktéž metodou léčebné pedagogiky, kdy prostředkem léčby je hudba.

 

SNOEZELEN

Principem konceptu Snoezelen je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační , poznávací a interakční.

HALOTERAPIE

Haloterapie je rehabilitační způsob léčby řady onemocnění, a to převážně dýchacích potíží. Jako účinnou látku využívá sůl.

Pokud máte zájem dozvědět se více o naší práci,
neváhejte nás kontaktovat

 obrázek spod stránky