Zápis z volby do školské rady z řad ped. pracovníků
Zápis z volby do školské rady z řad zák. zástupců
Jmenování do funkce (2)
Jmenování do funkce

 obrázek spod stránky