Bohoslužba k zahájení školního roku 2022/2023

V neděli 4. září 2022 se v evangelickém kostele v Bohumíně konala Bohoslužba k zahájení školního roku.

Pan farář Mgr. Roman Brzezina přivítal děti, žáky a pedagogy škol Slezské diakonie a všechny přítomné. Do nového školního roku popřál všem hodně sil            a tolerantnosti, vyslovil přání, abychom se k sobě chovali vždy pěkně a s úctou. Na závěr pak všem dětem, žákům a pedagogům požehnal. Obdaroval nás nejen Božím slovem, ale dostali jsme i symbolicky zvýrazňovače, kterými si každý z nás má zvýraznit cestu, kterou chce jít.

Related Works