• Sídlo školy:
    Frýdecká 691/34, Český Těšín,
    737 01

  • Doručovací adresa:
    Dukelská 2096/5a, Český Těšín, 737 01

Ředitelka školy   

Zástupkyně ředitelky školy             

Ekonomický a administrativní úsek

  • Výchovný poradce: PhDr. Mgr. Helena Kriegelová
  • Metodik prevence: Ing. Alena Skotnicová