Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.,
cps.diakonie@tiscali.cz
+420 558 764 360 

 

Zástupkyně ředitelky školy   

1. Zástupce ředitelky školy
Ing. Alena Skotnicová
a.skotnicova@skolasd.eu
+420 737 265 946

2. Zástupce ředitelky školy
PhDr. Mgr. Irena Čechová
i.cechova@skolasd.eu
+420 737 219 382

 

Ekonomický a administrativní úsek

Sekretářka, administrátor webu
Michaela Gomolová
sekretarka@skolasd.eu
+420 734 369 957

Personalistka
Ing. Jana Niemczyková

j.niemczykova@skolasd.eu
+420 739 382 787

Personální partner
Lenka Kantorová
l.kantorova@skolasd.eu
+420 731 148 445

 

Hlavní účetní
Ing. Gabriela Liszoková
g.liszokova@skolasd.eu
+420 604 225 867

Pomocná účetní
Ing. et Bc. Aneta Ciahotná
a.ciahotna@skolasd.eu
+420 604 225 867

 

Výchovný poradce: PhDr. Mgr. Helena Kriegelová

Metodik prevence: Ing. Alena Skotnicová