Skip to content
Informace o škole Slezské diakonie

Základní informace o škole Slezské diakonie

Název školy

Sídlo školy

Doručovací adresa

Právní forma

IČO

Bankovní spojení

ID datové schránky

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky školy

 

Webové stránky

Zřizovatel školy

Adresa zřizovatele

IČO

Statutární orgán

Kontakt

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie

Frýdecká 34, Český Těšín 737 01

Dukelská 2096/5a, Český Těšín 737 01

Školská právnická osoba

70 240 655

27 – 2667090277/0100

e5ey958

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., cps.diakonie@tiscali.cz

1. zástupce školy: Ing. Alena Skotnicová, a.skotnicova@skolasd.eu

2. zástupce školy: PhDr. Mgr. Irena Čechová , i.cechova@skolasd.eu

www.skolasd.eu

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Na Nivách 7, Český Těšín 737 01

00 445 312

Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické a.v.

sekretariat@sceav.cz, www. sceav.cz