Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Spolupráce mezi školkami
19. 02. 2019

Spolupráce mezi školkami

Paní učitelka Ďurišová po domluvě s MŠ Sluníčko z Karviné zorganizovala setkání  dětí ...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Spolupráce mezi školkami

19. 02. 2019

Paní učitelka Ďurišová po domluvě s MŠ Sluníčko z Karviné zorganizovala setkání  dětí  a žáků , které jsme nazvali Mini olympiáda.  Paní učitelky a děti  MŠ  Sluníčko se zajímají o našeho žáka Páťu, vytvořili společně projekt na podporu Patrika. Děti pro něj nakreslily obrázky Mimoňů, je to Páťova oblíbená postavička. My...

číst dále →

Canisterapie

18. 02. 2019

Pravidelné zvířecí setkání proběhlo tentokrát v jiné režii, protože žáky přišli obveselit hned čtyři psí kamarádi, kteří se navzájem neustále škádlili, a tak spontánně vznikalo mnoho vtipných momentů. Děti a žáci si užili s pejsky spoustu legrace, hladili je a podávali pamlsky. Návštěva psích kamarádů se stala již tradičním zpestřením výuky....

číst dále →

Zimní radovánky

07. 02. 2019

Koulování, sáňkování, bobování, klouzání na ledě, stavění sněhuláků nebo třeba tvorba andělíčků ve sněhu…Tím vším se mohou děti bavit, pokud počasí dovolí – a že tentokrát dovolilo! Hokej, lyžování, bruslení, ale také krasobruslení nebo jízda na snowboardu. O všech těchto sportech se žáci dozvídali pomocí obrázků a videí, témata...

číst dále →
 obrázek spod stránky