webbb
IMG_7132
Český Těšín
Dukelská 2096/5A, Český Těšín
DSC00857
Český Těšín
Třanovského 10, Český Těšín
IMG-9900
Karviná
Horova 654, Karviná
IMG_7297
Nový Bohumín
Nerudova 1041, Nový Bohumín
IMG_7364
Bohumín
Náměstí svobody 7, Starý Bohumín
SŠ OVA_foto budovy_Štramberská
Ostrava
Štramberská 2871/47, Ostrava
ZŠ OVA_foto budovy_Stojanovo náměstí
Ostrava
Stojanovo náměstí 1, Ostrava
Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola Slezské diakonie, již od svého vzniku roku 2000, poskytuje vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání je uskutečňováno v mateřských , základních a středních školách v městech Český Těšín, Karviná, Bohumín a Ostrava.

Předností škol Slezské diakonie je především individuální přístup k žákům s pomocí moderních výukových metod.

Vytváříme rodinnou a klidnou atmosféru ve třídách.

Pracujeme na základě křesťanských hodnot.


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzdělávání v mateřské škole je realizováno prostřednictvím školního výukového programu „Barevné korálky“. Zaměřujeme se na individuální péči, rozvoj motoriky, logopedii
a grafomotoriku. Cílem našich pedagogů je spokojené dítě, které
je vedeno k rozvíjení jeho schopností
a dovedností. K dětem přistupujeme s ohledem na jejich postižení. Obsah TVP vhodně doplňuje hipoterapie, logopedie či canisterapie.
Děti mají prostor k rozvíjení své fantazie
a tvořivosti. Rodiče se podílejí na tvorbě individuálních plánů svých dětí a mají možnost se aktivně účastnit programů a dění ve škole.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vzdělávání v základní škole je realizováno prostřednictvím školního vzdělávacího programu
„Škola pro život“. Zaměřujeme se na individuální péči, rozvoj motoriky, logopedii a grafomotoriku.
Cílem je spokojený žák, kterého vedeme k rozvíjení jeho schopností. S dětmi pracujeme individuálně.
K žákům přistupujeme s ohledem na jejich postižení. Intenzivně spolupracujeme s rodiči prostřednictvím každodenního setkávání. Rodiče se podílejí na tvorbě individuálních plánů svých dětí, konzultují s pedagogy výchovné postupy a ti respektují jejich názory.
Rodiče mají možnost podílet se i na dění ve škole
a účastnit se různých programů a akcí pořádaných školou.

pexels-cottonbro-4861362


STŘEDNÍ ŠKOLA

Vzdělávání na střední škole je realizováno prostřednictvím oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá. Podmínkou k přijetí na SŠ je ukončení povinné školní docházky.
Žáky přijímáme pouze na základě doporučení SPC. V praktické škole jednoleté
i dvouleté poskytujeme žákům především profesní přípravu do dalšího života. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické
a teoretické části, po jejímž absolvování žák získává střední vzdělání.

Co se děje ve škole?

KONTAKTUJTE NÁS

Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie

Sídlo školy : Frýdecká 691/34, Český Těšín
Doručovací adresa: Dukelská 2096/5a Český Těšín
E-mail: cps.diakonie@tiscali.cz
ID datové schránky e5ey958
IČ: 70 240 655