Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Odloučené pracoviště v Ostravě
08. 03. 2018

Odloučené pracoviště v Ostravě

1) Žák L.L. využívá tablet iPad, který jsme získali jako podpůrné...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Karneval HAVAJ na ZŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně

08. 03. 2018

Únor již tradičně bývá měsícem karnevalů a bálů. Nejinak tomu bylo i na základní škole Slezské diakonie v Českém Těšíně. Letos jsme se bavili ve stylu havajském, a „bálování“ a radosti nebylo konce. Tradiční zahajovací polonéza, hry, soutěže a pravá havajská hudba přispěly k tomu, že se všichni žáci na karnevale...

číst dále →

Odloučené pracoviště v Ostravě

08. 03. 2018

1) Žák L.L. využívá tablet iPad, který jsme získali jako podpůrné opatření, k cvičením vedoucím k rozvoji jemné motoriky. V tomto případě, se uskutečňuje Komenského “Škola hrou”, protože žáka toto cvičení baví, provádí jej se zájmem a pokouší se dotykem ruky vybarvit i ty nejmenší dílky mozaiky zobrazené na...

číst dále →
 obrázek spod stránky