Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Ponožkový den ve Školní družině Český Těšín
15. 04. 2019

Ponožkový den ve Školní družině Český Těšín

21. březen je nejen kalendářním začátkem jara, ale na tento den...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Ponožkový den ve Školní družině Český Těšín

15. 04. 2019

21. březen je nejen kalendářním začátkem jara, ale na tento den připadá i symbolicky „SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU“. Myslíme si, že podpořit kterýkoli handicap je vždy důležité, a proto jsme se rozhodli přidat se k dalším desítkám škol v České republice a udělat si „Ponožkový den“. Do družiny jsme...

číst dále →

VÝSTAVA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY EFFATHA V TESCU V KARVINÉ

10. 04. 2019

Blíží se Velikonoce a s nimi jsou tradičně spojeny různé velikonoční a předvelikonoční výstavy a jarmarky. Žáci naší střední školy se vypravili 10. dubna 2019 zhlédnout prodejní výstavku terapeutických dílen Slezské diakonie EFFATA z Karviné. Zhlédli spoustu krásných keramických výrobků. Někteří z nás si zakoupili různé maličkosti, které se nám líbily. Ale...

číst dále →

Spolupráce s MŠ Sluníčko

02. 04. 2019

V pátek 29. března  nás opět navštívily děti a paní učitelky MŠ Sluníčko v Karviné. Toto setkání  navazovalo na první návštěvu, kdy se děti z MŠ přišly seznámit s Páťou. Rozhodly  se totiž uspořádat sbírku  na podporu  Páťovy  rehabilitace . Paní učitelka společně s dětmi předali  nasbíranou finanční částku rodičům Patrika. Děti ze školky...

číst dále →
 obrázek spod stránky