Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Stěhování slona
11. 12. 2019

Stěhování slona

Převoz slona z odloučeného pracoviště v Českém Těšíně do Karviné vůbec...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Speciální pomůcky pro každé dítě.

09. 05. 2019

Rozhovor pro Głos ludu s Mgr. Marii Galuszkovou – vedoucí odloučeného pracoviště Bohumín. https://glos.live/Wiadomosci/detail/Specjalne_pomoce_dla_kazdego_dziecka/0?fbclid=IwAR0WUbi91ROpy6QChh01WB0U2PQYqW7_oZuSAsprOSg3yA-8tH_n21AHiIg  

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

Stěhování slona

11. 12. 2019

Převoz slona z odloučeného pracoviště v Českém Těšíně do Karviné vůbec nebyl tak jednoduchý, jak se na první pohled zdálo. Slon je obrovský a nevešel se jen tak hned do každého auta. Ale konečně se povedlo  slona převézt a  nádherného plyšového kamaráda si užívají děti v mateřské škole v...

číst dále →

Podzimní piknik

10. 12. 2019

Abychom si před nástupem zimy ještě užili naši novou zahradu, rozhodli jsme se udělat si podzimní piknik. Děti si přinesly svačiny, ovoce, zeleninu a s chutí se daly do jídla. Všechny děti uvítaly změnu a tabule ještě vyzdobily svými obrázky.

číst dále →

Bruslení

08. 12. 2019

Dne 26. listopadu se žáci, pedagogové a asistentky MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie z Nového i Starého Bohumína vypravili na návštěvu Zimního stadionu v Bohumíně, kde na ně již čekali žáci ZŠ ČSA A. Wojnarová a F. Frnka spolu s panem učitelem Bc. Michalem Kračmarem a také se žáky speciální třídy...

číst dále →
 obrázek spod stránky