Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

ipody pro naše žáky
06. 04. 2018

ipody pro naše žáky

I v naší škole se snažíme jít s dobou a zajišťovat našim žákům...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Organizace školního roku 2017/2018

31. 08. 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne  v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června...

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

ipody pro naše žáky

06. 04. 2018

I v naší škole se snažíme jít s dobou a zajišťovat našim žákům kvalitní pomůcky do výuky.  Podařilo se nám pořídit několik  ipodů, které využíváme také v rehabilitačních třídách. Doposud  jsme  pracovali na dotykových monitorech počítačů, ale vzhledem k různým typům postižení a zdravotním omezení  je nemohli využívat všichni. Práce s ipody je...

číst dále →

Velikonoční setkání se seniory

05. 04. 2018

Velikonoční setkání se seniory Ještě dříve, než se žáci SŠ ve Starém Bohumíně rozešli na velikonoční prázdniny, čekala je jedna milá povinnost. V úterý 27. března přivítali jako hosty seniory bydlící v domě, ve kterém se nachází škola. K tomuto pravidelnému velikonočnímu setkání dochází již několik let, stalo se...

číst dále →
 obrázek spod stránky