webbb
IMG_7132
Český Těšín
Dukelská 2096/5A, Český Těšín
DSC00857
Český Těšín
Třanovského 10, Český Těšín
IMG_4761
Karviná
Horova 654, Karviná
IMG_7297
Nový Bohumín
Nerudova 1041, Nový Bohumín
IMG_7364
Bohumín
Náměstí svobody 7, Starý Bohumín
1642494888958
Ostrava
Štramberská 2871/47, Ostrava
IMG_20210312_071519
Ostrava
Stojanovo náměstí 1, Ostrava
Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola Slezské diakonie, již od svého vzniku roku 2000, poskytuje vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání je uskutečňováno v mateřských , základních a středních školách v městech Český Těšín, Karviná, Bohumín a Ostrava.

Předností škol Slezské diakonie je především individuální přístup k žákům s pomocí moderních výukových metod.

Vytváříme rodinnou a klidnou atmosféru ve třídách.

Pracujeme na základě křesťanských hodnot.

IMG_2095
PSX_20220316_135319
PSX_20211005_103632

Mateřská škola

Základní škola

Střední škola

Vzdělávání v mateřské škole je realizováno prostřednictvím školního výukového programu „Barevné korálky“. Zaměřujeme se na individuální péči, rozvoj motoriky, logopedii
a grafomotoriku. Cílem našich pedagogů je spokojené dítě, které
je vedeno k rozvíjení jeho schopností
a dovedností. K dětem přistupujeme s ohledem na jejich postižení. Obsah TVP vhodně doplňuje hipoterapie, logopedie či canisterapie.
Děti mají prostor k rozvíjení své fantazie
a tvořivosti. Rodiče se podílejí na tvorbě individuálních plánů svých dětí a mají možnost se aktivně účastnit programů a dění ve škole.

Vzdělávání v základní škole je realizováno prostřednictvím školního vzdělávacího programu
„Škola pro život“. Zaměřujeme se na individuální péči, rozvoj motoriky, logopedii a grafomotoriku.
Cílem je spokojený žák, kterého vedeme k rozvíjení jeho schopností. S dětmi pracujeme individuálně.
K žákům přistupujeme s ohledem na jejich postižení. Intenzivně spolupracujeme s rodiči prostřednictvím každodenního setkávání. Rodiče se podílejí na tvorbě individuálních plánů svých dětí, konzultují s pedagogy výchovné postupy a ti respektují jejich názory.
Rodiče mají možnost podílet se i na dění ve škole
a účastnit se různých programů a akcí pořádaných školou.

Vzdělávání na střední škole je realizováno prostřednictvím oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá. Podmínkou k přijetí na SŠ je ukončení povinné školní docházky.
Žáky přijímáme pouze na základě doporučení SPC.
V praktické škole jednoleté
i dvouleté poskytujeme žákům především profesní přípravu do dalšího života. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické
a teoretické části, po jejímž absolvování žák získává střední vzdělání.

Co se děje u nás ve škole?


MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie

Sídlo školy: Frýdecká 691/34, Český Těšín

Doručovací adresa: Dukelská 2096/5a, Český Těšín

 

IČO: 70 240 655

Bankovní spojení: 27-2667090277/0100

Číslo datové schránky: e5ye958

© 2024 Materšká škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie