Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Krásný zimní den
20. 01. 2021

Krásný zimní den

Krásný zimní den si žáci SŠ v Karviné zpříjemnili stavěním sněhuláka na...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Krásný zimní den

20. 01. 2021

Krásný zimní den si žáci SŠ v Karviné zpříjemnili stavěním sněhuláka na školní zahradě. Tato aktivita byla příjemných oživením každodenního učení ve školních lavicích a žáci si ji velice užili.

číst dále →

Hudební výchova

18. 01. 2021

Ve třídě SŠ V ve Starém Bohumíně máme rádi hudbu, a tak při hodinách HV a při ranním kruhu vymýšlíme různé hudební hádanky. Podle poslechu melodie žáci vybírají z pracovních listů – obrázků tu správnou píseň nebo skladbu. Poznají tak už spoustu lidových a umělých písní, poznají známé melodie...

číst dále →

Vánoce v psím útulku

07. 01. 2021

21.12.2020 jsme společně s paní asistentkou Ivetou Kneblíkovou naštívily útulek pro opuštěné psy. ,,Útulek pro psy“ www.facebook.com/PsiUtulekBohumin sídlící v Bohumíně-Šunychlu. Naše cesta měla za cíl předat dary ze sbírky žáků, studentů, zákonných zástupců a zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie odloučené pracoviště Bohumín. V útulku nás přivítal pan Biernat, který zde...

číst dále →
 obrázek spod stránky