Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

AKCE STATEČNÁ SRDCE
26. 08. 2019

AKCE STATEČNÁ SRDCE

V pátek 14. června 2019 se zúčastnili někteří žáci naší střední...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Radovánky v Bohumíně

24. 06. 2019

https://www.facebook.com/tikbohumin/videos/1233195923508022/?__tn__=kC-R&eid=ARDUPoXRl0eNYldK8v4KmaOILwZPMG9t4xw_v7iRtSFlNhE2jJfW1uvyL8zV02IjySuC4ZbAWgFjziMW&hc_ref=ARSGPZY1X747NC-LJU2KoUN16iyTK8rPK3sXugRvqO84fv8lo_K1iOjLgYoDHdzqX6g&fref=nf&__xts__[0]=68.ARB5wBLqGWT7W2CTgD2ndZDLjJlM345KIqqqlTQaFAYEIubXNXI9pP8h-Rs_Ba0mMiXSAIHlJqu5XATThX-3rNVrmHVr84Tq9ya_bdGtgszC42Bv3gmtX_GzPK9vbVXWNgWlRmknLpL-bdm2POxRl8S-f4IyjyqHEvA0N5xzuf7e9GUDHIfQfFMaCLC5hoyBFTaBRuQwizXA8VpjNdwg8eigotdRdciSmSuvNjyAj5A82tTuKIaNDroxoj2PedZKKp6JYQmKdO3M0rqKRJimZflXJsgqLopezPyMlfNT_Fnmo6GYkEJ4PU158KbOHT6adJbrhDIk-pIMES7FeIJ1O9rpjsWUC7f1fS-gzxspfhfzn1luttCveZSEbyJGj5xpnxAe

více informací

Speciální pomůcky pro každé dítě.

09. 05. 2019

Rozhovor pro Głos ludu s Mgr. Marii Galuszkovou – vedoucí odloučeného pracoviště Bohumín. https://glos.live/Wiadomosci/detail/Specjalne_pomoce_dla_kazdego_dziecka/0?fbclid=IwAR0WUbi91ROpy6QChh01WB0U2PQYqW7_oZuSAsprOSg3yA-8tH_n21AHiIg  

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

AKCE STATEČNÁ SRDCE

26. 08. 2019

V pátek 14. června 2019 se zúčastnili někteří žáci naší střední školy z pobočky v Karviné sportovního dopoledne „STATEČNÁ SRDCE“. Akce se konala na zahradě školy Komenského v Karviné. Pro žáky bylo připraveno několik zajímavých disciplín. Vyzkoušeli si kolovou, auto slalom, hod oštěpem, házení míčkem do vzduchu pomocí sítě, poznávání slavných sportovních...

číst dále →

VÝLET NA RANČ – MŠ ČESKÝ TĚŠÍN

25. 08. 2019

Poslední den školního roku 28. 6. 2019 jsme s dětmi a jejich rodiči vyrazili na společný výlet do Hnojníku na ranč Moncheri.  Do Hnojníku nás zavezl autobus a dál už pěšky. Na ranči byl pro děti připravený bohatý program: vožení na koníčkovi, prohlídka stájí, krmení zvířat, společné opékání párků. Děti...

číst dále →

Červen na zahradě v mateřské škole Český Těšín

16. 08. 2019

V červnu jsme vyměnili pravidelné procházky s dětmi za pobyt na zahradě. V některé dny jsme dokonce vyráželi na zahradu hned z rána před snídani a společně se najedli v příjemném stínu pod stromy. Venku na zahradě jsme si s dětmi udělali ranní kruh, zazpívali a něčemu novému se přiučili. Třeba o tom jak chutná...

číst dále →
 obrázek spod stránky