Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Novoroční koncert O radosti
17. 01. 2020

Novoroční koncert O radosti

V úterý 14. ledna 2020 se ve velkém sále Hotelu a...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Novoroční koncert O radosti

17. 01. 2020

V úterý 14. ledna 2020 se ve velkém sále Hotelu a restaurace Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně konal Novoroční koncert O radosti, který organizovala MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Bohumín. Program byl bohatý. Na úvodní slovo 1. zástupkyně ředitelky Mgr. Dagmar Siudové navázali žáci hudební ukázkou z opery...

číst dále →

Vánoční nadílka v MŠ Speciální Slezské diakonie

15. 01. 2020

Poslední školní den roku 2019 čekalo na děti v Mateřské škole speciální překvapení. Rozsvícený vánoční stromeček a pod ním spousta dárků. Tváře dětí se rozzářily a bylo v nich vidět očekávání. Postupně jsme rozbalovali jednotlivé dárečky. Začali jsme od těch nejmenších krabiček a krabic. Děti dostaly didaktické hry, hračky a spoustu...

číst dále →

Výtvarná výchova na základní škole

13. 01. 2020

Do nového roku jsme vstoupili  s novou energií.  Venku to zrovna nevypadá na zimní období, proto se snažíme aspoň ve třídě přivolat si zimu. Ačkoli máme na nástěnce spousty zimních obrázků, zasněžené kopce, spolužáky v čepicích i rukavicích a šálách, přesto  jsme se rozhodli přidat do sbírky další zasněžené obrázky.  Zvenku...

číst dále →
 obrázek spod stránky