Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Prezentace dobrovolnice Tiny
09. 10. 2019

Prezentace dobrovolnice Tiny

Prezentace dobrovolnice V červnu jsme se rozloučili s dobrovolníkem Philem z Francie, tento...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Speciální pomůcky pro každé dítě.

09. 05. 2019

Rozhovor pro Głos ludu s Mgr. Marii Galuszkovou – vedoucí odloučeného pracoviště Bohumín. https://glos.live/Wiadomosci/detail/Specjalne_pomoce_dla_kazdego_dziecka/0?fbclid=IwAR0WUbi91ROpy6QChh01WB0U2PQYqW7_oZuSAsprOSg3yA-8tH_n21AHiIg  

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

Den otevřených dveří Effatha

14. 10. 2019

Za krásného podzimního počasí se vydala skupinka žáků ze střední školy v Karviné na Den otevřených dveří sociálně terapeutických dílen Effatha. Někteří naši žáci zde docházejí na praxi, kde vytvářejí krásné výrobky z keramiky. Dnes si mohli prohlédnout i ostatní místnosti. Ve výtvarné dílně zrovna klienti vytvářeli anděly z papíru, ve vedlejší tvořili...

číst dále →

Prezentace dobrovolnice Tiny

09. 10. 2019

Prezentace dobrovolnice V červnu jsme se rozloučili s dobrovolníkem Philem z Francie, tento školní rok u nás na pobočce v Karviné vítáme dobrovolnici Valentinu z Ruska. Tina (jak jí tady všichni říkáme) je moc šikovná, rozumí si s žáky i zaměstnanci školy. Už teď zvládá základy češtiny a proto nám 3. října přichystala prezentaci...

číst dále →
 obrázek spod stránky