Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V KARVINÉ
02. 09. 2020

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V KARVINÉ

Konečně jsme se mohli znovu po dlouhé pauze všichni potkat v...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Organizace školního roku 2020/2021

01. 09. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního...

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V KARVINÉ

02. 09. 2020

Konečně jsme se mohli znovu po dlouhé pauze všichni potkat v naší  škole. To bylo radostné setkání! Úsměvy, povídání, jásot, …třídy byly hned plné radostného štěbetání! U nás v Karviné jsme do prvních tříd přivítali hned dva nové prvňáčky, Aničku a Tomáška. Přejeme jim šťastný vstup do školních let, ať...

číst dále →

16. 07. 2020

Rozloučení s NIki ROZLOUČENÍ S DOBROVOLNICÍ NIKOLETT Školní rok 2019/2020 se nám přiblížil ke svému konci. Byl výjimečný nejen situací, která nastala kvůli uzavření škol díky koronaviru, ale také tím, že součástí našeho týmu MŠ a ZŠ speciální Slezské diakonie v Novém Bohumíně se stala dobrovolnice Nikolett Zarándi, která k nám přijela...

číst dále →

Překvapení na zakončení školního roku

22. 06. 2020

Blíží se konec školního roku a s ním i předávání vysvědčení. Je to období ocenění, pochval za báječnou práci dětí a žáků naší školy. Jako poděkování za snaživou a náročnou práci v období distančního vzdělávání máme pro děti a žáky MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Karviné nachystáno překvapení. Kromě vysvědčení...

číst dále →
 obrázek spod stránky