Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Ve sportovní hale
06. 12. 2018

Ve sportovní hale

  Žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie odloučené pracoviště Bohumín...

Planetárium
05. 12. 2018

Planetárium

Žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie odloučené pracoviště Bohumín si...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Organizace školního roku 2018/2019

31. 08. 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek...

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

Ve sportovní hale

06. 12. 2018

  Žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie odloučené pracoviště Bohumín si společně zasportovali ve Sportovní hale v Bohumíně. Pedagogové nachystali bohatý program, např. míčové hry, překážkovou dráhu, hod na cíl, shazování kuželek, a každý, včetně dospělých, se s radostí zapojil.

číst dále →

Planetárium

05. 12. 2018

Žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie odloučené pracoviště Bohumín si užili interaktivní podívanou v rámci přenosného planetária, které bylo po celé dopoledne sestaveno na pobočce v Novém Bohumíně. Pro starší žáky byl připraven výukový program o vesmíru, na mladší žáky čekala pohádka Ptačí ostrov.

číst dále →

Toulky podzimní přírodou

04. 12. 2018

V rámci tematického bloku ,,Toulky podzimní přírodou“ jsme se s dětmi z MŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně vydali na procházku do městského lesa Hrabina, v blízkosti letního koupaliště. V lese bylo množství spadaného listí, se kterým si děti mohly hrát a pozorovat, ja padá. Zkusily si sáhnout na mech, chodit po kmeni, postavit malý...

číst dále →
 obrázek spod stránky