Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Červen na zahradě v mateřské škole Český Těšín
16. 08. 2019

Červen na zahradě v mateřské škole Český Těšín

V červnu jsme vyměnili pravidelné procházky s dětmi za pobyt na zahradě. V některé...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Červen na zahradě v mateřské škole Český Těšín

16. 08. 2019

V červnu jsme vyměnili pravidelné procházky s dětmi za pobyt na zahradě. V některé dny jsme dokonce vyráželi na zahradu hned z rána před snídani a společně se najedli v příjemném stínu pod stromy. Venku na zahradě jsme si s dětmi udělali ranní kruh, zazpívali a něčemu novému se přiučili. Třeba o tom jak chutná...

číst dále →

Školní výlet ZŠ třídy VII a SŠ třídy V do DinoParku v Doubravě.

17. 07. 2019

Sraz všech účastníků byl na autobusové zastávce před budovou vlakového nádraží. Vyjeli  jsme do Orlové, a zde přestoupili na druhý  autobus směr Doubrava, který nás zavezl před Dino Park. Po zakoupení vstupenek započala naše společná pouť světem dinosaurů. Tito zajímaví tvorové různých velikostí byli dominantními živočichy druhohor, někteří létali,...

číst dále →

Poděkování Happy dance

08. 07. 2019

Děkujeme vedení, rodičům, dětem i mládeži taneční školy Happy dance za organizaci skvělé akce „Happy dance show“, jejíž výtěžek poputuje na malování a drobné rekonstrukční úpravy na MŠ a ZŠ v Českém Těšíně na ul. Třanovského 10. Jsme vděčni za to, že jsme se mohli s Vámi podílet na organizaci skvělé...

číst dále →
 obrázek spod stránky