webbb
IMG_7132
Český Těšín
Dukelská 2096/5A, Český Těšín
DSC00857
Český Těšín
Třanovského 10, Český Těšín
IMG_4761
Karviná
Horova 654, Karviná
IMG_7297
Nový Bohumín
Nerudova 1041, Nový Bohumín
IMG_7364
Bohumín
Náměstí svobody 7, Starý Bohumín
1642494888958
Ostrava
Štramberská 2871/47, Ostrava
IMG_20210312_071519
Ostrava
Stojanovo náměstí 1, Ostrava
Bann_škola_info
Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola Slezské diakonie, již od svého vzniku roku 2000, poskytuje vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání je uskutečňováno v mateřských , základních a středních školách v městech Český Těšín, Karviná, Bohumín a Ostrava.

Předností škol Slezské diakonie je především individuální přístup k žákům s pomocí moderních výukových metod.

Vytváříme rodinnou a klidnou atmosféru ve třídách.

Pracujeme na základě křesťanských hodnot.

AKTUALITY

nase zeme kresl
PSX_20220316_135319
PSX_20211005_103632

Mateřská škola

Základní škola

Střední škola

Vzdělávání v mateřské škole je realizováno prostřednictvím školního výukového programu „Barevné korálky“. Zaměřujeme se na individuální péči, rozvoj motoriky, logopedii
a grafomotoriku. Cílem našich pedagogů je spokojené dítě, které
je vedeno k rozvíjení jeho schopností
a dovedností. K dětem přistupujeme s ohledem na jejich postižení. Obsah TVP vhodně doplňuje hipoterapie, logopedie či canisterapie.
Děti mají prostor k rozvíjení své fantazie
a tvořivosti. Rodiče se podílejí na tvorbě individuálních plánů svých dětí a mají možnost se aktivně účastnit programů a dění ve škole.

Vzdělávání v základní škole je realizováno prostřednictvím školního vzdělávacího programu
„Škola pro život“. Zaměřujeme se na individuální péči, rozvoj motoriky, logopedii a grafomotoriku.
Cílem je spokojený žák, kterého vedeme k rozvíjení jeho schopností. S dětmi pracujeme individuálně.
K žákům přistupujeme s ohledem na jejich postižení. Intenzivně spolupracujeme s rodiči prostřednictvím každodenního setkávání. Rodiče se podílejí na tvorbě individuálních plánů svých dětí, konzultují s pedagogy výchovné postupy a ti respektují jejich názory.
Rodiče mají možnost podílet se i na dění ve škole
a účastnit se různých programů a akcí pořádaných školou.

Vzdělávání na střední škole je realizováno prostřednictvím oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá. Podmínkou k přijetí na SŠ je ukončení povinné školní docházky.
Žáky přijímáme pouze na základě doporučení SPC.
V praktické škole jednoleté
i dvouleté poskytujeme žákům především profesní přípravu do dalšího života. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické
a teoretické části, po jejímž absolvování žák získává střední vzdělání.

Co se děje ve škole?

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie

Sídlo školy:

Frýdecká 691/34, Český Těšín

E-mail:

cps.diakonie@tiscali.cz

Doručovací adresa:

Dukelská 2096/5a, Český Těšín

IČ: 70 240 655

Bankovní spojení: 27–2667090277/0100

ID datové schránky:

e5ey958

Provozní doba sekretariátu školy:

Po - Pá 7:00 - 15:30 hod.

© 2022 MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, zřizovatel Slezská církev evangelická augsburského vyznání