Škola Slezské diakonie, již od svého vzniku roku 2000, poskytuje vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

 

Vzdělávání je uskutečňováno v mateřských , základních a středních školách v městech Český Těšín, Karviná, Bohumín a Ostrava.

 

Předností škol Slezské diakonie je především individuální přístup k žákům s pomocí moderních výukových metod.

 

Vytváříme rodinnou a klidnou atmosféru ve třídách.

 

Pracujeme na základě křesťanských hodnot.

Žáci jsou vzděláváni podle následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Den matek, ZŠ BO II. tř.

10. 05. 2021

K svátku Dne matek jsme s žáky třídy II. v Bohumíně připravili krásná přáníčka. Každý žák také vyrobil postavu vlastní maminky z dřevěných špalků a ozdobil ji podle vlastní představy. Jako dárek navíc, obdržely maminky i obrázky jarní louky, malované na textilu.

číst dále →

Den Hasičů SŠ III.

10. 05. 2021

Dne 4.května jsme si se studenty připomněli, jak důležité jsou pro náš život záchranné složky a hlavně hasiči. Studenti si vyzkoušeli i hasičský oblek. Akce se velmi povedla.

číst dále →

Den matek SŠ III. Starý Bohumín

10. 05. 2021

Studenti SŠ III. si letos pro maminky připravili netradiční dárek. V rámci hodiny Přípravy pokrmů si vyrobili vlastní těstoviny z domácích vajíček. V Pracovních činnostech si společně ušili chňapky a ve výtvarné výchově si vyrobili nádherná přáníčka. Doufáme, že maminkám udělají radost, protože výrobky se opravdu povedly. Miriam Viciaňová  

číst dále →
 obrázek spod stránky