Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Oznámení školy
23. 03. 2020

Oznámení školy

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,            ...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Nosíme roušky

30. 03. 2020

Moje rouška chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě. Tímto heslem se řídí žáci tříd SŠ pobočky v Karviné. V rámci distanční výuky zdůrazňujeme žákům, jak je nošení roušky důležité a motivujeme je ke správnému používání roušky. Učíme je ohleduplnosti a zodpovědnosti. S žáky jsme v kontaktu sice na dálku, ale pravidelně se zajímáme...

číst dále →

Karnevalový den v Duhovém domě

30. 03. 2020

Dne 27. 2. 2020 jsme ve škole zažili zajímavou akci – již od začátku roku jsme měli naplánovaný třídní karneval. Přípravy na něj trvaly delší dobu, neboť bylo třeba nakoupit obličejové barvy, vyrobit speciální, pestrobarevné, špičaté karnevalové klobouky, které zdobily hlavy našich žáků, ale i všech členů školního personálu....

číst dále →

Karneval v Ostravě

27. 03. 2020

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhl na SŠ v Ostravě – Stojanovo náměstí karneval pro žáky. Den to byl úžasný a hlavně zábavný. Žáci tančili, zpívali a představovali své masky – rocker, kuchařka, havajská princezna nebo Santa Claus. Pedagogové se připojili k závěrečnému defilé a užili si legraci spolu s žáky. Za...

číst dále →
 obrázek spod stránky