Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Oznámení školy
23. 03. 2020

Oznámení školy

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,            ...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Distanční vzdělávání – příprava na závěrečné zkoušky

03. 04. 2020

Žák SŠ praktické dvouleté v Ostravě, J. Z., je každý den v 10 hod. připraven k videokomunikaci s učitelem. Na tento způsob vyučování, přípravu na závěrečné zkoušky, se vysloveně těší. Sedí ve svém pokoji u psacího stolu, před sebou chytrý mobilní telefon a prostřednictvím aplikace WhatsApp komunikuje se svým...

číst dále →

Brány školy jsou zavřené, práce ale neustává

03. 04. 2020

Pracovníci ostravské pobočky se nynější nenadálé situace nezalekli a i z domu pracují na plný plyn a s neutuchající vervou. Učitelé vzdělávají své žáky distanční formou, denně připravují rozmanité úkoly, probíhají videohovory a spoustu e-mailových korespondencí. Asistenti pedagogů taktéž nezahálí. Někteří na zadané téma zpracovávají prezentace, pracovní listy a propagační materiály...

číst dále →

Distanční vzdělávání – pobočka Ostrava

03. 04. 2020

Dne 11. 3. 2020 byly kvůli koronaviru uzavřeny školy. V očích mnoha žáků na běžných školách zářila radost z nastalé situace, na čelech mnohých rodičů se naopak vytvořily nové vrásky. V naší třídě střední školy žákům pohasly jiskřičky v očích. Otázka zněla – lze vůbec delší dobu přežít bez školy, bez místa, kam...

číst dále →
 obrázek spod stránky