Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Karneval
24. 02. 2020

Karneval

Dne 6.02.2020 se na naší pobočce uskutečnil karneval, na téma „...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Speciální pomůcky pro každé dítě.

09. 05. 2019

Rozhovor pro Głos ludu s Mgr. Marii Galuszkovou – vedoucí odloučeného pracoviště Bohumín. https://glos.live/Wiadomosci/detail/Specjalne_pomoce_dla_kazdego_dziecka/0?fbclid=IwAR0WUbi91ROpy6QChh01WB0U2PQYqW7_oZuSAsprOSg3yA-8tH_n21AHiIg  

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

Karneval

24. 02. 2020

Dne 6.02.2020 se na naší pobočce uskutečnil karneval, na téma „ zvířata“. Všechny masky byly úchvatné. Děti, žáci i zaměstnanci si karneval náramně užili. Proběhl krásný rej masek a dále karneval pokračoval soutěžemi pro žáky. Veronika Žofčinová

číst dále →

Africké bubnování

11. 02. 2020

Dne 5.2.2020 do naší školy zavítala ženská skupina SOUL z Rychvaldu, která se věnuje hře na africké bubny. Žáci si nejprve vyzkoušeli bubnování s pet láhvemi, bubnovali podle vedoucí skupiny Táni, pak i podle rytmu se zavřenýma očima. Děvčata zapůjčila žákům bubny, dřívka a začlo pravé africké bubnování. Školou zněly...

číst dále →

Hudební výchova

31. 01. 2020

V naší třídě jsou jedny z nejoblíbenějších činností  hodiny hudební výchovy. Obvykle spojíme naše dvě třídy základní školy.  Všichni žáci se moc těší, když začneme chystat hudební  nástroje a  doprovodný klavír, na který nám hraje naše paní učitelka. Žáci se sesednou kolem do půlkruhu, každý si vybere svůj oblíbený hudební nástroj...

číst dále →
 obrázek spod stránky