Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Hasičské cvičení v Bohumíně
26. 08. 2018

Hasičské cvičení v Bohumíně

12.6.2018 proběhlo hasičské cvičení na odloučeném pracovišti v Bohumíně.

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Organizace školního roku 2018/2019

31. 08. 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek...

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

Výlet po stopách Karviné

20. 06. 2018

V rámci výročí 750 let založení města Karviné, se třída SŠ z pobočky v Karviné vydala na poznávací výlet. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli vychutnávat krásy města zalitého sluncem. Naše první zastávka byla u Slezské univerzity, kde sídlí Obchodně podnikatelská fakulta. Ten den zrovna probíhaly státní závěrečné zkoušky a...

číst dále →

Kavárna s hosty z Koreje

18. 06. 2018

Kavárna s hosty z Koreje Poslední den měsíce května se na Střední škole Slezské diakonie v Českém Těšíně konala tradiční kavárna. Akce byla sponzorována městem Český Těšín  z projektu „Kavárna žáků“. Hosty kavárny čekalo překvapení v podobě návštěvy tanečníků z Koreje. Tanečníci divákům prezentovali připravený program. Kavárnu zahájila paní ředitelka se zástupkyní ředitelky Čechovou. Obě...

číst dále →
 obrázek spod stránky