Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

vánoční besídka s rodiči
14. 01. 2019

vánoční besídka s rodiči

Vánoční besídka s rodiči – V pondělí 17.12.2018 vypukla naše dlouho připravovaná Vánoční...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

vánoční besídka s rodiči

14. 01. 2019

Vánoční besídka s rodiči – V pondělí 17.12.2018 vypukla naše dlouho připravovaná Vánoční besídka pro rodiče a další blízké.V předvánočním čase žáci MŠ a ZŠ odloučené pracoviště Nový Bohumín secvičili pro rodiče Vánoční příběh o narození Krista. Do vystoupení byly zahrnuty rovněž koledy a básničky. Děti a žáci se velice snažili, protože...

číst dále →

Novoroční koncert v Ostravě

14. 01. 2019

Dne 10. 1. 2019 se uskutečnil tradiční Novoroční koncert Mateřské školy, základní školy a střední školy Slezské diakonie. Tento rok v Ostravě. Koncert se odehrával v  přívětivém, bezbariérovém prostoru modlitebny Církve bratrské na ulici 28. října. V zaplněné modlitebně jsme mohli vidět hosty, kteří přijali naše pozvání. Velmi si vážíme účasti...

číst dále →

Přednáška o dentální hygieně

09. 01. 2019

Přednáška o dentální hygieně – Čištění zubů je radost–  Víte jak si správně čistit zuby? My už ano! Dopoledne 13.12.2018 patřilo Kateřině Perutkové, dentální hygieničce, jež přišla  děti a žáky MŠ a ZŠ Slezské diakonie z odloučeného pracoviště Bohumín poučit o správné technice péče o chrup. K výkladu využila množství názorných obrázků...

číst dále →
 obrázek spod stránky