Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Poděkování Happy dance
08. 07. 2019

Poděkování Happy dance

Děkujeme vedení, rodičům, dětem i mládeži taneční školy Happy dance za...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Radovánky v Bohumíně

24. 06. 2019

https://www.facebook.com/tikbohumin/videos/1233195923508022/?__tn__=kC-R&eid=ARDUPoXRl0eNYldK8v4KmaOILwZPMG9t4xw_v7iRtSFlNhE2jJfW1uvyL8zV02IjySuC4ZbAWgFjziMW&hc_ref=ARSGPZY1X747NC-LJU2KoUN16iyTK8rPK3sXugRvqO84fv8lo_K1iOjLgYoDHdzqX6g&fref=nf&__xts__[0]=68.ARB5wBLqGWT7W2CTgD2ndZDLjJlM345KIqqqlTQaFAYEIubXNXI9pP8h-Rs_Ba0mMiXSAIHlJqu5XATThX-3rNVrmHVr84Tq9ya_bdGtgszC42Bv3gmtX_GzPK9vbVXWNgWlRmknLpL-bdm2POxRl8S-f4IyjyqHEvA0N5xzuf7e9GUDHIfQfFMaCLC5hoyBFTaBRuQwizXA8VpjNdwg8eigotdRdciSmSuvNjyAj5A82tTuKIaNDroxoj2PedZKKp6JYQmKdO3M0rqKRJimZflXJsgqLopezPyMlfNT_Fnmo6GYkEJ4PU158KbOHT6adJbrhDIk-pIMES7FeIJ1O9rpjsWUC7f1fS-gzxspfhfzn1luttCveZSEbyJGj5xpnxAe

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

Poděkování Happy dance

08. 07. 2019

Děkujeme vedení, rodičům, dětem i mládeži taneční školy Happy dance za organizaci skvělé akce „Happy dance show“, jejíž výtěžek poputuje na malování a drobné rekonstrukční úpravy na MŠ a ZŠ v Českém Těšíně na ul. Třanovského 10. Jsme vděčni za to, že jsme se mohli s Vámi podílet na organizaci skvělé...

číst dále →

Výstava fotografií „Žáci očima dobrovolníka“

03. 07. 2019

Poslední měsíc školního roku čekalo na žáky překvapení. Když ráno přišli do školy, nestačili se divit. Na chodbě totiž visely fotografie, na kterých se po bližším prozkoumáni mohli všichni najít. Toto překvapení jim přichystal náš dobrovolník Philnique, který v průběhu roku fotil žáky SŠ v různých situacích. Všem to na fotkách...

číst dále →

„Salátová párty“ na ZŠ v Českém Těšíně“  

24. 06. 2019

Dne 15. května 2019 jsme na ZŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně oslavili Den matek. Žáci měli připravený program plný písní a také recitace, kterými vyjadřovali lásku svým maminkám. Nejednomu z nás ukápla slza dojetí. Na závěr nechyběla kytička s přáním a sladká pusa. Pak jsme pozvali naše maminky ke...

číst dále →
 obrázek spod stránky