Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Zahradní slavnost
13. 06. 2019

Zahradní slavnost

Stalo se již tradicí, že se na odloučeném pracovišti MŠ, ZŠ...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Zahradní slavnost

13. 06. 2019

Stalo se již tradicí, že se na odloučeném pracovišti MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie ve Starém Bohumíně začátkem června sejdou dohromady pedagogové, žáci a jejich rodiče na Zahradní slavnosti. Ta se tentokrát konala v pátek 7. června 2019 a přes počáteční nepřízeň počasí byla přesunuta do prostor školy. Ani...

číst dále →

AMIS

05. 06. 2019

Děti z MŠ Slezské diakonie odloučené pracoviště Bohumín se zúčastnily již 15. ročníku Atletického minisoutěžení. Pořadatelé pro nás připravili speciální kategorii, tak abychom to všechno krásně zvládli. Děti běžely překážkový běh, poté skákaly z místa do dálky a také házely šípem. Nakonec je za toho velké snažení a šikovnost čekala...

číst dále →

Tajemství korun stromů

29. 05. 2019

V rámci environmentální  výuky uspořádala paní učitelka Mgr. Ďurišová  výtvarnou soutěž pro celou školu s názvem  Tajemství  korun  stromů. Sešlo se opravdu hodně moc  hezkých výtvarných prací. Bylo velmi těžké vybrat  a ocenit pouze tři . Nakonec se to povedlo.  Přemýšleli jsme, jak tyto práce přiblížit  širší veřejnosti. Proto jsme oslovili ...

číst dále →
 obrázek spod stránky