Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Poznáváme ptáky naší přírody
16. 02. 2021

Poznáváme ptáky naší přírody

V naší třídě SŠ V. ve Starém Bohumíně jsme tento týden poznávali...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Projekt “Komenský”

17. 02. 2021

  Žáci SŠ v Ostravě se v loňském roce (září 2020) zapojili do projektu Komenský 2020 – Projekty proměny. Připojuji část textu, který charakterizuje práci našich žáků: Protože J.A.Komenský celý svůj život usiloval o “nápravu věcí lidských”, rozhodli jsme se i my, že svým dílem přispějeme k zlepšení něčeho,...

číst dále →

ZDRAVÁ   SVAČINKA   PODLE  MASTERCHEFA  Z  KARVINÉ

16. 02. 2021

Venku panuje tuhá zima, na procházky to zrovna není. A co jiného podnikat v zimě než se dobře , chutně a zdravě najístJ? Ale přece jen bychom měli dbát na své zdraví, právě v zimě je důležitý přísun vitamínů a jinak tělu prospěšných látek. Proto jsme v rámci pracovní výchovy připravili zdravý...

číst dále →

Poznáváme ptáky naší přírody

16. 02. 2021

V naší třídě SŠ V. ve Starém Bohumíně jsme tento týden poznávali ptáky naší přírody. Žáci určovali jednotlivé druhy ptáků, měli možnost poslechnout si jejich zpěv a vyluštit si zajímavou tajenku. Také již začala doba, kdy bychom neměli zapomínat na přikrmování venkovních ptáků, kteří neodlétají do teplých krajin, ale zůstávají...

číst dále →
 obrázek spod stránky