Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

PROJEKT  K  NÁRODNÍM  OSLAVÁM   VÝROČÍ  J. A. KOMENSKÉHO
22. 10. 2020

PROJEKT  K  NÁRODNÍM  OSLAVÁM   VÝROČÍ  J. A. KOMENSKÉHO

„ Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska,...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

PROJEKT  K  NÁRODNÍM  OSLAVÁM   VÝROČÍ  J. A. KOMENSKÉHO

22. 10. 2020

„ Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost“.   J.A.Komenský V letošním roce si připomínáme výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. Žáci ŽS speciální odloučeného pracoviště Karviná se rovněž zapojili do tohoto projektu. Společně jsme pracovali...

číst dále →

Hodina s prvky muzikoterapie

21. 10. 2020

Žáci obou tříd ZŠ a děti z MŠ odloučeného pracoviště Bohumín vyrazili na hodinu s prvky muzikoterapie, kterou si pro žáky a děti připravila paní učitelka hudební výchovy ze ZŠ Masarykova v Bohumíně. Všichni s pomocí pedagogů zvládli techniku hry a dobře se bavili.  

číst dále →

Prezentace dobrovolnice Dariny

19. 10. 2020

Není tomu tak dávno, co k nám na pobočku v Karviné přijela nová dobrovolnice na tento školní rok. Pochází z Ukrajiny a jmenuje se Darina. Myslím, že se všichni shodneme, že je to moc milá, hezká, usměvavá a pracovitá dívka. Všichni si ji velmi rychle oblíbili. Darinka pro nás připravila moc zajímavou...

číst dále →
 obrázek spod stránky