Žáci jsou vzděláváni podle následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Veselé zoubky – ZŠ Bohumín

20. 04. 2021

Veselé zoubky 2020- ZŠ Bohumín O projektu Veselé zoubky Společnost dm drogerie markt s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1992. Se svými více než 230 prodejnami je zastoupena po celé České republice a neustále svou síť rozšiřuje.  Ve své filozofii má pevně zakotveno příkladné působení ve svém okolí....

číst dále →

Sejeme! Základní škola Bohumín II. tř.

19. 04. 2021

Sejeme…..protože jsme rádi, že můžeme být zase všichni ve škole.  Žáci třídy II. tř.  z Bohumína se rovnou chytli do práce, nebáli se ušpinit si ruce v hlíně a  společnými silami zaseli velikonoční osení do květináčů.  S přicházejícím jarním sluncem a častým zaléváním budeme čekat na vytoužený výsledek.   Bc. Eva...

číst dále →

Gruzínský den v mateřské škole v Českém Těšíně

19. 04. 2021

V pátek 16. 4. 2021 se v mateřské škole v Českém Těšíně uskutečnil Gruzínský den s naší milou dobrovolnicí Tako. Oblečeni v červeno-bílém oblečení jsme společně malovali gruzínskou vlajku, děti pak volně vytvářely vlastní malůvky v národních gruzínských barvách. Seznámili jsme se s dětskou lidovou hudbou, naučili se jednoduchý tanec, který se gruzínské děti učí v mateřské škole a...

číst dále →
 obrázek spod stránky