Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Jan Amos Komenský na dálku v Karviné
26. 11. 2020

Jan Amos Komenský na dálku v Karviné

Celý rok 2020 si na pobočce v Karviné připomínáme významné 350. výročí...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Organizace školního roku 2020/2021

01. 09. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního...

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

Jan Amos Komenský na dálku v Karviné

26. 11. 2020

Celý rok 2020 si na pobočce v Karviné připomínáme významné 350. výročí úmrtí učitele národů, Jana Amose Komenského. Na podzim jsme pro naše žáky SŠ nachystali projektové vyučování právě o jednom z nejslavnějších myslitelů, filozofů a spisovatelů. Výzvou pro nás bylo, že projektový týden probíhal na dálku v rámci distanční výuky. Myslím,...

číst dále →

Úspěch karvinské pobočky ve výtvarné soutěži „Modlitba za domov“

19. 11. 2020

Je již tradicí, že se děti, žáci a studenti MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie z pobočky v Karviné, zúčastnili výtvarné soutěže „Modlitba za domov“. Každoročně ji organizuje Ekumenická rada církví, která letos vybrala téma „Žít ve společném domě“. Téma nepoukazuje pouze na dobu, kterou jsme společně strávili doma během karantény,...

číst dále →
 obrázek spod stránky