Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Pohádkový karneval na ZŠ v Českém Těšíně
17. 03. 2019

Pohádkový karneval na ZŠ v Českém Těšíně

Popelka, Český Honza, dvě Červené Karkulky i s Babičkou, Jezinka, či...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Pohádkový karneval na ZŠ v Českém Těšíně

17. 03. 2019

Popelka, Český Honza, dvě Červené Karkulky i s Babičkou, Jezinka, či dokonce Šebestová, Pippi a Klaun…to jsou jen některé postavičky, které jsme mohli potkat na našem třídním karnevalu. O zábavu nebyla nouze, po již tradiční polonéze nastala promenáda pohádkových postav, v nichž všichni naši žáci získali medaile za kreativitu a...

číst dále →

Krmení kachen

13. 03. 2019

V zimě je potřeba se postarat i o ptáčky. Společným  krmením kachen a sypáním zrníček do krmítek, jsme dovršili celotýdenní téma „Ptáčci v zimě“.

číst dále →

Zima v MŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně

12. 03. 2019

Zima konečně přišla a my se radovali, že můžeme venku bobovat, sáňkovat a užívat si hrátky se sněhem.  Pokud nám to počasí dovolilo, vycházeli jsme ven každý den a užívali si sněhové nadílky – stavění sněhuláka, koulováním, či jen tak si chodit, běhat ve sněhu, zkoušet jaký sníh je,...

číst dále →
 obrázek spod stránky