Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Rok Solidarity aneb Zimní Olympijské Hry v Karviné
01. 03. 2021

Rok Solidarity aneb Zimní Olympijské Hry v Karviné

Jak nejlépe zahájit nový rok, který je letos „Rokem SOLIDARITY“? No...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Rok Solidarity aneb Zimní Olympijské Hry v Karviné

01. 03. 2021

Jak nejlépe zahájit nový rok, který je letos „Rokem SOLIDARITY“? No přeci zimní olympiádou! Naše Zimní Olympijské Hry – Karviná 2021 začaly řádnou přípravou. Vyrobili jsme vlajku ČR, čísla závodníků, medaile z perníku i z papíru, nesměla chybět ani olympijská pochodeň. Reprezentanti jednotlivých tříd pak olympijský „Oheň Solidarity“ předali do dalších...

číst dále →

Projekt “Komenský”

17. 02. 2021

  Žáci SŠ v Ostravě se v loňském roce (září 2020) zapojili do projektu Komenský 2020 – Projekty proměny. Připojuji část textu, který charakterizuje práci našich žáků: Protože J.A.Komenský celý svůj život usiloval o “nápravu věcí lidských”, rozhodli jsme se i my, že svým dílem přispějeme k zlepšení něčeho,...

číst dále →

Karneval na Štramberské

17. 02. 2021

Na karneval, který se konal poslední páteční den před jarními prázdninami, se žáci SŠ v Ostravě připravovali celý týden. Od pondělí si vyráběli se svými pedagogickými pracovníky masky, tentokrát převážně zvířecí. Co je to masopust, jak a proč se slaví, co znamená slovo karneval – to vše se pak dozvěděli...

číst dále →
 obrázek spod stránky