Škola Slezské diakonie, již od svého vzniku roku 2000, poskytuje vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

 

Vzdělávání je uskutečňováno v mateřských , základních a středních školách v městech Český Těšín, Karviná, Bohumín a Ostrava.

 

Předností škol Slezské diakonie je především individuální přístup k žákům s pomocí moderních výukových metod.

 

Vytváříme rodinnou a klidnou atmosféru ve třídách.

 

Pracujeme na základě křesťanských hodnot.

Žáci jsou vzděláváni podle následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Školní výlet do místního parku

18. 06. 2021

Dne 4.6. 2021 se studenti III.SŠ ve Starém Bohumíně vydali na pěší výlet do místního parku. Příjemnou procházkou jsme došli až ke zvířecí farmě, studenti viděli domácí i jiná zvířata. V parku se nasvačili a vyzkoušeli všechny herní prvky. Zpáteční cesta byla naučná, dle místních ukazatelů jsme se seznámili se...

číst dále →

Kamínky – SŠ III.st.Bohumín

17. 06. 2021

14.6.2021 jsme se společně se studenty SŠ III ve Starém Bohumíně rozhodli udělat radost lidem v okolí a vyrobili jsme pro ně ozdobené kamínky, které jsme roznesli po okolí. Během jedné hodiny byly rozebrané.

číst dále →

Průběh družiny v Novém Bohumíně během června

15. 06. 2021

Když už začalo být tepleji a sluníčko hezky hřálo, rozhodli jsme se začít chodit s žáky ven na naší zahradu a terasu v Novém Bohumíně. Naši žáci si zde rádi hrají nejen na hřišti, kde se mohou houpat, nebo hrát si u vlaku, ale také skáčou panáka, kreslí křídou na chodník,...

číst dále →
 obrázek spod stránky