Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Výprava za ledním medvědem
15. 05. 2019

Výprava za ledním medvědem

Již podruhé na pobočku v Karviné přijelo divadlo „Letadlo“. Minule jsme se...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Speciální pomůcky pro každé dítě.

09. 05. 2019

Rozhovor pro Głos ludu s Mgr. Marii Galuszkovou – vedoucí odloučeného pracoviště Bohumín. https://glos.live/Wiadomosci/detail/Specjalne_pomoce_dla_kazdego_dziecka/0?fbclid=IwAR0WUbi91ROpy6QChh01WB0U2PQYqW7_oZuSAsprOSg3yA-8tH_n21AHiIg  

více informací

Co se děje ve škole? archiv článků

Výprava za ledním medvědem

15. 05. 2019

Již podruhé na pobočku v Karviné přijelo divadlo „Letadlo“. Minule jsme se společně s herci vydali do Austrálie. Nyní, už jako zkušení průzkumníci, jsme zavítali do chladnějších krajin. Pluli jsme lodí až k severnímu pólu. I když se krajina ledu a sněhu může na první pohled zdát pustá, není tomu tak....

číst dále →

Česko-polská divadelní přehlídka

14. 05. 2019

Česko-polská divadelní přehlídka Na půdě MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie proběhlo v úterý 30. dubna společné setkání učitelů a žáků speciálních škol. Do Nového Bohumína zavítali zástupci spřátelené školy Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr. Mikołaja Witczaka, aby zde představili svůj divadelní um a zápal pro dramatickou tvorbu....

číst dále →

Den Země na náměstí v Karviné

13. 05. 2019

Každým rokem 22. dubna si celý svět připomíná, jak důležité je chránit životní prostředí, co to znamená ekologie a jak můžeme pomoct naši krásné planetě. Jedná se o „Den Země“, který jsme mohli oslavit v pátek na Masarykově náměstí v Karviné Fryštátě. K vidění zde byly nejrůznější stánky, kde se prodávaly...

číst dále →
 obrázek spod stránky