Vzděláváme žáky
se speciálními
vzdělávacími potřebami

Nabízíme vzdělávání všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů.

Beseda o Argentině
12. 11. 2019

Beseda o Argentině

Nejen o zeměpisné poloze a historii Argentiny mohli žáci, pedagogové, ale...

Žáci jsou vzděláváni podle
následujících vzdělávacích programů:

MŠ ŠVP: „Barevné korálky“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme elektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

ZŠ ŠVP: „Škola pro život“

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových i ověřených efektivních výukových metod.

SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků, ale i zaměřením školy. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání. V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně o žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Aktuality více aktualit

Co se děje ve škole? archiv článků

Beseda o Argentině

12. 11. 2019

Nejen o zeměpisné poloze a historii Argentiny mohli žáci, pedagogové, ale i pozvaní rodiče a senioři besedovat na odloučeném pracovišti ve Starém Bohumíně s panem inženýrem Zdeňkem Krůtou v úterý 15. října 2019. Pan Zdeněk v Argentině pracoval a ta se pro něj stala srdeční záležitostí. A tak se...

číst dále →

Vaření v Bohumíně

07. 11. 2019

O tom, že dýně jsou nedílnou součástí podzimního jídelničku, se mohli žáci se svými pedagogy přesvědčit ve středu 16. října 2019. V rámci předmětu Příprava pokrmů pan farář Roman Brzezina společně s žáky SŠ V ve Starém Bohumíně připravil výbornou dýňovou polévku. Poděkování patří také všem pedagogickým pracovníkům, kteří...

číst dále →

Nakupování v supermarketu

05. 11. 2019

Jedním z oblíbených předmětů na SŠ v Karviné je příprava pokrmů. Každý týden připravujeme nejrůznější dobroty.  Suroviny většinou nakoupí asistentky pedagoga, ale protože jsme škola praktická, rozhodli jsme se na nákup vydat všichni společně i s žáky. Najít ve velkém supermarketu konkrétní potravinu, kterou si předem vylosovali, nebylo vůbec jednoduché. Žáci...

číst dále →
 obrázek spod stránky