PROJEKT: Komfortní prostřední pro děti a žáky

 

Moravskoslezský kraj se sídlem 28.října 117, Ostrava poskytl Mateřské škole, základní škole a střední škole Slezské diakonie se sídlem Frýdecká 691/34, Český Těšín neinvestiční dotaci ve výši 200.000,- Kč účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací projektu “ Komfortní prostředí pro děti a žáky „.

Termín realizace projektu : 1.12.2019 do 31.8.2020

Účelové určení projektu: Výměna oken na budově ul. Třanovského 10, Český Těšín

Anotace: výměna oken na budově, ve které působí mateřská škola a základní škola Slezské diakonie přispěje k vytvoření komfortního prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků školy Slezské diakonie.