PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie, zřizovatel Slezská církev evangelická augsburského vyznání , se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací pro lidi s hendikepem a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: https://www.skolasd.eu

STAV SOULADU

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě. Automaticky měnící se informativní boxy se dají zastavit najetím kurzoru a je možné se mezi nimi pohybovat tab. klávesou.

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.1.2022
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR.

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 1.1.2022

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením třetí strany a to provozovatelem webových stránek. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu.

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK :

Tyto internetové stránky provozuje Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie.
Webové stránky využívají rozhraní vytvořené společností

David Hotař- devx s.r.o., Oldřichovice 923, 739 61 Třinec – Lyžbice

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie má za cíl, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Vaše podněty na zlepšení uvítáme.

Kontakt: m.simikova@skolasd.eu

Kontakt na správce obsahu:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie
Sídlo školy: Frýdecká 691/34, Český Těšín, 737 01
Doručovací adresa: Dukelská 2096/5a, Český Těšín, 737 01

telefon: +420 604 225 867

Kontakt na technického provozovatele internetových stránek:

David Hotař
devx s.r.o.
Oldřichovice 923, 739 61, Třinec – Lyžbice
tel: +420  603 907 263
e-mail: david@devx.agency

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní, či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz