Polsko-český projekt realizovaný v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko