Skip to content
Naše projekty a spolupráce

Aktuálně je škola zapojená do drobnějších městských projektů. Spolupracujeme se Slezskou diakonií, speciálně pedagogickými centry, případně pedagogicko-psychologickými poradnami, základními a středními školami, městskými knihovnami, komunitními centry, AGAPE, přírodovědnou stanici v Karviné, Solnou jeskyní Nový Bohumín, Centrem sociálních služeb Bohumín, sportovištěm BOSPOR Bohumín, Občanským sdružením pro osoby s mentálním postižením v Českém Těšíně, Občanským sdružením přátel Starého Bohumína, církevními sbory, mezinárodními organizacemi a mnoha dalšími.

Probíhající projekty
Ukončené projekty